Gemeentelijke maatregel ter beperking wateroverlast.

In de afgelopen jaren heeft het onderste stuk van de Heerlenerweg (vlakbij de kruising met de Middenweg) verschillende keren blank gestaan. Hierbij is niet alleen water in de tuinen van de aanliggende woningen gestroomd maar ook in de woningen zelf. Om de huizen hier beter tegen te beschermen, is het verloop van de ervoor liggende weg aangepast waardoor het water dat bij hevige buien uit het riool van de Breijhaag stroomt beter naar de greppel aan de overzijde van de weg kan stromen. Om vervolgens het water vanuit die greppel beter te laten afstromen, is het riool naar de Steengrub vergroot.

Daarnaast is bij Heerlenerweg 50 een gootrooster geplaatst en is de opsluitband bij Heerlenerweg 40 verhoogd.
Met deze maatregelen is het onderste stuk van de Heerlenerweg beter beschermd tegen overlast als gevolg van hevige buien.