Aanpak wateroverlast

Op deze nieuwe pagina gaan we in de komende jaren nauwgezet volgen welke acties de gemeente onderneemt om zoveel mogelijk wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het eerste item met betrekking tot dit probleem was de informatieavond voor bewoners op 6 juli 2022. Dit was een drukbezochte avond in het Activiteitencentrum aan de Leyenbroekerweg. De presentatie werd gegeven door Marc Strookman, beleidsadviseur stedelijk water en klimaatadaptatie. Na de presentatie was er ruimte voor alle aanwezigen om hun zorgen, vragen en eventuele oplossingen te verwoorden.

De PowerPoint presentatie kunt u hier zien.

Hier kunt u de agenda plus het verslag  van deze avond inzien.

Dank aan Harry Govers voor het verslag van deze avond.