Op maandag 04 oktober 2021 berichtte dagblad De Limburger dat het Watersley Sports & Talentpark bezwaar aantekent bij de gemeente Sittard-Geleen voor de opgelegde dwangsommen voor enerzijds de bomenkap en anderzijds de aanleg van een mountainbike-pad in het groengebied bij het voormalig klooster Watersley.

Zie voor de volledige informatie onsdossier Watersley