Vergaderingen of bijeenkomsten van het Wijkplatform met buurtbewoners

In 2023 is op 08 maart een bewonersbijeenkomst over de rioolreconstructie aan de Kapellerweg.
Locatie: Wijkontmoetingscentrum WOCO Leyenbroek
Aanvang: 19:00 uur

De informatieavond wordt niet door het Wijkplatform georganiseerd, maar door de gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met de uitvoerder van het project, BESIX Infra Nederland BV.
Aan de Kapellerweg wordt het riool vervangen, inclusief aansluitingen van de woningen op het riool. De weg krijgt daarna nieuw asfalt. Het project start op maandag 23 april en naar verwachting zijn de werkzaamheden in augustus klaar.
Klik hier voor de bewonersbrief.

In 2022 was op 06 juli een bewonersbijeenkomst over wateroverlast in de drie wijken.
Locatie: Activiteitencentrum Leyenbroek, Leyenbroekerweg 113C
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Met betrekking tot dit item is op een andere pagina op deze website alle informatie over deze avond terug te lezen.
Klik hier om meteen naar het dossier ‘wateroverlast’ te gaan.

Tot medio 2021 vergaderde het wijkplatform iedere twee maanden met geïnteresseerde bewoners. Vergaderingen vonden plaats in het Wijkontmoetingscentrum. Als gevolg van de Corona maatregelen waren de vergaderingen in 2021 online te volgen tot medio dat jaar. In onderling overleg is besloten om vanaf medio 2021 alleen live of online te vergaderen als er een voor veel bewoners relevant thema besproken moet worden of als bewoners zelf een thema willen bespreken.

In 2021 waren de vergaderdata:

  • 11 januari
  • 8 maart
  • 10 mei

Voor inhoudelijke informatie en voor de notulen van deze vergaderingen klik hier.

Het wijkplatform verzorgde tot mei 2021 tweemaandelijkse (Teams)vergaderingen voor geïnteresseerde bewoners van Sittard Zuidoost. Feedback van bewoners over de relatief hoge frequentie en het delen van te veel informatie, heeft geleid tot een evaluatie van de vergaderingen. Tegelijkertijd zijn deze website, Facebook en (digitale) nieuwsbrieven de informatiestroom van de vergaderingen aan het overnemen. Daarom is er besloten om te stoppen met de standaard tweemaandelijkse vergaderingen. Alle informatie wordt online voor u beschikbaar gesteld en zo vindt u op een efficiënte wijze enkel wat ú interesseert. Uiteraard kan er op aanvraag een vergadering voor u gepland worden. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met instanties of het opzetten van een bewonersinitiatief. Het platform zal het dan voor u organiseren.

Meld u vooral aan voor de digitale nieuwsbrief via de aanmeldknop op deze website en volg ook de Facebookgroep ‘Sittard Zuid-Oost’. In de groep kunt u ook zelf nieuws, uw mooiste foto’s en herinneringen plaatsen.