Parkeerverbod Andreasommegang en wijziging voorrangssituatie Vijverweg –  Andreasommegang.

Op de Andreasommegang is het, gelet op de breedte van de rijbaan/doorstroming, niet gewenst om op de rijbaan te parkeren. Parkeren is enkel mogelijk op eigen terrein of in de aangegeven parkeervoorzieningen. De gemeente heeft dan ook besloten om de Andreasommegang op te nemen in de aangrenzende parkeerverbodszone op de Vijverweg.

De Andreasommegang is, net als onder andere de Vijverweg, gelegen binnen een 30 km/h zone. Op de aansluiting Vijverweg-Andreasommegang is de voorrang momenteel echter geregeld met haaientanden en bebording. Besluit is om de voorrangssituatie, zoals gebruikelijk in een 30 km/h zone, gelijkwaardig te maken. Dit door het verwijderen van de haaientanden en voorrangsborden.

Door op de naam van het document te klikken, kunt u het gehele document inzien

Verkeersbesluit parkeerverbod Andreasommegang

Verkeersbesluit opheffen voorrangssituatie

Wijziging voorrangssituatie in beeld

Aanpassing bebording Andreasommegang