Archief infobulletins

 

Hieronder kunt u de oude infobulletins inzien. Klik op de link om deze te openen.
LET OP: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wijkplatform. Voor meer informatie neem contact met ons op.

wijkplatform Sittard Zuid Oost

Infobulletin december 2020

Thema’s:

 • Het is bijna kerstmis
 • Fanfare Sint Jan zoekt jou!
 • Werk in uitvoering: Stadspark en omgeving
 • Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Infobulletin (digitaal) april 2020

Thema’s:

 • Hart onder de riem
 • Enkele tips om fit te blijven, contact te houden met familie en kennissen en op een zinvolle manier de tijd te besteden
 • Wijkplatform vergadering van 11 mei 2020
 • E-nieuwsbrieven van de gemeente

Infobulletin december 2019

Thema’s:

 • Rij 30 km per uur
 • Graag uw e-mailadres
 • Kerst agenda
 • Ophovenerhof: zorgboerderij, winkel en terras
 • Wijkagent Kyra van der Oord
 • Kerstmarkt Broekstraat 13 december 2019
 • Elkaar ontmoeten en samen iets doen: bridgen bij Woco
 • Fanfare Sint Jan: Versterking gezocht!
 • Het mariniersmonument, niet zomaar kunst en cultuur

Infobulletin september 2019

Thema’s:

 • Hou onze buurt veilig en rij 30 km p/u
 • Buurt Kolleberg kan terugkijken op een bijzonder geslaagd buurtfeest!
 • Waaróm en hoe interesseren we jongeren voor muziek die ook ouderen raakt?
 • Restauratie Stadspark, herinrichting Molenweg, Broekstraat en Vijverweg
 • José Leentjes “Residentie Gemma betekent thuiskomen”
 • Laatste oproep wateroverlast

Infobulletin mei 2019

Thema’s:

 • Afscheid oud bestuur
 • Nieuws van fanfare Sint Jan
 • Oproep wateroverlast
 • Cultuur, je kunt niet zonder!
 • Bomenkap langs Geleenbeek gestart en na een week stilgelegd
 • Effect toenemend vliegverkeer