De drijvende krachten achter ons Wijkplatform

Wie zijn dat?

 

Op de eerste plaats: De bewoners van de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park!
Zonder uw inbreng en uw belangstelling vervalt ons bestaansrecht.

Daarnaast kennen wij een aantal bewoners met specifieke functies:
(allen zetten zich belangeloos in en ontvangen geen vergoeding)

Bestuur:
Yolanda Hogenboom, voorzitter
Martin van Duijl, secretaris
Jean Baggen, penningmeester en website
info@sittardzuidoost.nl

Zoals jullie mogelijk al weten is Rik Vogels uit de wijk verhuisd en heeft hij daarom zijn positie als secretaris van het wijkplatform opgegeven. Rik heeft zich bijna 2 jaar volop ingezet voor het wijkplatform en heeft mede vorm gegeven aan vernieuwing van het platform en het opzetten van de website. Gedurende de Corona-periode heeft hij enthousiast bijgedragen aan een andere manier van werken, zoals overleg via Teams en de digitale nieuwsbrief mede opgezet.

We zijn Rik daarvoor zeer erkentelijk.

Martin van Duijl aan het woord:

Aan mij de taak Riks werkzaamheden over te nemen. Mijn naam is Martin van Duijl en ik woon nog maar 2 jaar op de Kollenberg, daarvoor woonden we in Leiden. Na het overlijden van mijn schoonmoeder hebben we haar huis gekocht en hebben dat naar onze smaak opgeknapt. Mijn vrouw is dus wel opgegroeid op de Kollenberg en ik kom er ook al 40 jaar. In het begin was de Toon Hermanssingel en omgeving nog weiland; ik herinner me nog de paarden en de fruitbomen…

In een ver verleden heb ik wiskunde gestudeerd en heb daarna meer dan 25 jaar in de automatisering gewerkt, waaronder 18 jaar bij ING, o.m als kwaliteits- en projectmanager. Na mijn vertrek bij ING was ik nog 5 jaar wiskunde-docent op een middelbare school. Sinds onze verhuizing naar Sittard werk ik niet meer. We houden veel van wandelen en kunst, wat dat betreft zitten we hier goed. Vanuit ons huis lopen we zo de natuur in, richting Duitsland of het Limburgse heuvelland. Prachtig. Ook hebben we al behoorlijk wat musea in de omgeving bezocht. Er is veel te zien.

Met mijn kennis en ervaring hoop ik bij te dragen aan het verder uitbouwen van het wijkplatform en natuurlijk ook veel contacten in de omgeving op te doen. Ik hoop jullie snel te zien, bijvoorbeeld op 15 oktober 2022 bij de open dag van Watersley Sports & Talentpark.

Martin van Duijl

Ondersteuning:
Harry Govers, notulist Wijkplatform vergaderingen

Redactie website:
Jean Baggen

Redactie nieuwsbrief:
bestuur Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek & Park

Vormgeving website:
Marloes en Gè Beurskens

Project coördinator:
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die ons team met raad en daad op allerlei gebied kan bijstaan. Enige kennis van de digitale wereld zal handig zijn. Mogelijk interesse? Graag contact opnemen met onze secretaris.

Ons functioneren wordt vanuit de gemeente specifiek ondersteund door:

Jeu Lochs, Wijkcoördinator, aanspreekpunt m.b.t. de openbare ruimte
Romy Winkens, Stadsdeelmanager, aanspreekpunt m.b.t. sociale en maatschappelijke onderwerpen
Andries Houtakkers, Stadsdeelwethouder
Leon Geilen, Wethouder voor o.a. leefomgeving en inwonersparticipatie

Algemene gegevens:
Stichting Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park
Secretariaat:
Prevotlaan 8, 6132 BM Sittard

KvK 14115936

info@sittardzuidoost.nl
Facebook

www.sittardzuidoost.nl