De drijvende krachten achter ons Wijkplatform

Wie zijn dat?

 

Op de eerste plaats: De bewoners van de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park!
Zonder uw inbreng en uw belangstelling vervalt ons bestaansrecht.

Daarnaast kennen wij een aantal bewoners met specifieke functies:
(allen zetten zich belangeloos in en ontvangen geen vergoeding)

Bestuur:
Yolanda Hogenboom, voorzitter: 06 – 110 14 094
Rik Vogels, secretaris: 06 – 428 30 958
Jean Baggen, penningmeester: 06 – 183 17 441
info@sittardzuidoost.nl

Ondersteuning:
Harry Govers, notulist Wijkplatform vergaderingen

Redactieraad:
Marloes Beurskens, coördinator en gedeelde eindredactie
Gé Beurskens, gedeelde eindredactie
Harry Heldens, redacteur
John Hawinkels, redacteur
redactie@sittardzuidoost.nl

Project coördinator:
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die ons team met raad en daad op allerlei gebied kan bijstaan. Enige kennis van de digitale wereld zal handig zijn. Mogelijk interesse? Graag contact opnemen met onze secretaris.

Ons functioneren wordt vanuit de gemeente specifiek ondersteund door:

Jeu Lochs, Wijkcoördinator, aanspreekpunt m.b.t. de openbare ruimte
John Vernaus, Stadsdeelmanager, aanspreekpunt m.b.t. sociale en maatschappelijke onderwerpen
Andries Houtakkers, Stadsdeelwethouder
Leon Geilen, Wethouder voor o.a. leefomgeving en inwonersparticipatie

Algemene gegevens:
Stichting Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park
Secretariaat:
Heerlenerweg 12, 6132 CM Sittard

06 42 83 09 58
KvK 14115936

info@sittardzuidoost.nl
www.sittardzuidoost.nl