De drijvende krachten achter ons Wijkplatform

Wie zijn dat?

 

Op de eerste plaats: De bewoners van de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park!
Zonder uw inbreng en uw belangstelling vervalt ons bestaansrecht.

Daarnaast kennen wij een aantal bewoners met specifieke functies:
(allen zetten zich belangeloos in en ontvangen geen vergoeding)

Bestuur:
Yolanda Hogenboom, voorzitter
Martin van Duijl, secretaris
Jean Baggen, penningmeester en website
Rik Vogels, bestuurslid

info@sittardzuidoost.nl

Ondersteuning:
Harry Govers, notulist Wijkplatform vergaderingen

Redactie website:
Jean Baggen

Redactie nieuwsbrief:
bestuur Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek & Park

Project coördinator:
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die ons team met raad en daad op allerlei gebied kan bijstaan. Enige kennis van de digitale wereld zal handig zijn. Mogelijk interesse? Graag contact opnemen met onze secretaris.

Ons functioneren wordt vanuit de gemeente specifiek ondersteund door:

Jeu Lochs, Wijkcoördinator, aanspreekpunt m.b.t. de openbare ruimte
Romy Winkens, Stadsdeelmanager, aanspreekpunt m.b.t. sociale en maatschappelijke onderwerpen
Andries Houtakkers, Stadsdeelwethouder
Leon Geilen, Wethouder voor o.a. leefomgeving en inwonersparticipatie

Algemene gegevens:
Stichting Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park
Secretariaat:
Prevotlaan 8, 6132 BM Sittard

KvK 14115936

info@sittardzuidoost.nl
Facebook

www.sittardzuidoost.nl