Bewonersbijeenkomst over de aanpak van wateroverlast

woensdag 6 juli 2022, 19:30 uur met een inloop vanaf 19:15 uur.

Locatie: Activiteitencentrum Leyenbroek, Leyenbroekerweg 113C, Sittard

Wij nodigen u uit deel te nemen aan een informatieve bijeenkomst over de aanpak van wateroverlast onder het motto:

Klimaatverandering treft ons allemaal”.

De gemeente heeft, in samenwerking met andere gemeenten in de regio en het waterschap Limburg, een model ontwikkeld waarmee de effecten van hoosbuien in kaart gebracht kunnen worden. Graag wil de gemeente u de resultaten hiervan laten zien en hierbij specifiek inzoomen op uw wijk; staat uw huis in een vergroot risico gebied?

De bewonersbijeenkomst concentreert zich op de volgende drie zaken:

  • De uitkomsten van een onderzoek naar de effecten van zware regenval: een toelichting op het model ‘hoosbuien’ en een duiding van de resultaten voor de bewoners;
  • Een overzicht van alle uitgevoerde en nog openstaande acties waaronder Kapellerweg, Broekstraat, Oude Heerlenerweg;
  • Wat kunt u zelf doen om uw eigen woning te beschermen: vergroenen, afkoppelen, schotten, etc.

Klik hier om het programma te zien.

Einde van de avond is gepland rond 21:15 uur.

Om u aan te melden stuurt u een bericht naar info@sittardzuidoost.nl. Geef daarbij s.v.p. aan met hoeveel personen u komt.

Meld u uiterlijk 30 juni 2022 aan.