Verkeersbesluit voor het intrekken van het wijzigen van de venstertijden van de blauwe zones aan de Kollenberg en aan de Felix Ruttenlaan.

In december 2022 gaf de gemeente aan voornemens te zijn om de huidige maximale parkeertijd van 1 uur voor niet-vergunninghouders naar 2 uur uit te breiden in de blauwe zones aan de Kollenberg en aan de Felix Ruttenlaan.

Tegen het besluit van 9 december 2022 is een bezwaarschrift ingediend, waarbij door de Ambtelijke Werkgroep Verkeer geconstateerd is, dat er vanwege de huidige locatie van verschillende verkeersborden in Kollenberg en Felix Ruttenlaan, het wijzigen van de maximale parkeertijd voor niet vergunninghouders naar 2 uur in de blauwe zone, op dit moment niet mogelijk is.

Lees hier het besluit om de wijziging in te trekken.

Door op het kaartje te klikken kunt u de situatieschets bekijken.