Welke informatie is van belang als u de brandweer nodig heeft?

Brandweer Sittard Middenweg en Brandweer Zuid Limburg kazerne Sittard
Brandweer Zuid-Limburg heeft twee kazernes in Sittard, Medewerkers en vrijwilligers van beide kazernes redden mens en dier, bestrijden brand en verlenen hulp bij ongevallen in onze wijken.
Spoed of levensbedreigende situatie: bel 112
Het alarmnummer 112 is alleen bedoeld voor spoedeisende of levensbedreigende situaties en brand. Voor alles wat geen spoed heeft en niet levensbedreigend is, maar waar u toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, belt u 0900-0904. Dus 112 bel je bijvoorbeeld bij:
  • brand
  • ernstige ongevallen
  • beklemming
Niet-spoedsituaties: bel 0900-0904
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naar toe hoeft. Het gaat om alle situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is. In deze gevallen belt u 0900-0904. Bij twijfel, bel altijd 112. Dus 0900-0904 belt u bijvoorbeeld bij:
  • storm- of waterschade (daarna ook melden bij Gemeente SIttard-Geleen via Beter Melden – app)
  • een dier in nood
Blijf uit de rook
Brandweer Zuid-Limburg roept iedereen op om uit de rook blijven bij brand of een ongeval. Klik op deze link om te kijken wat u het beste kunt doen bij rookontwikkeling.

Kazerne Sittard zoekt vrijwilligers
Als brandweervrijwilliger heeft u doorzettingsvermogen, bent u dienstbaar en wilt u iets betekenen voor anderen. U maakt onderdeel uit van een team van collega’s met passie voor het vak en dezelfde deskundigheid, behulpzaamheid en loyaliteit als u. Klik op de deze link als u zich wilt inschrijven voor een oefenavond in Sittard.

(Brand)veiligheid
Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Lees hier alles over (brand)veiligheid in en om huis, bij evenementen en in en om je bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.co-wijzer.nl

Volg Brandweer Zuid-Limburg
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen van onze kazernes en/of Brandweer Zuid Limburg? Ga dan naar een van onderstaande links: