GROEPS-APP i.v.m. veiligheid Kollenberg – Leyenbroek – Park

Veiligheid in de wijk en het zich veilig voelen is al vaker aan de orde geweest in onze vergaderingen en infobulletins. Je ziet een persoon die zich verdacht gedraagt of een voertuig met personen die zich verdacht gedragen. En net als je een foto met je mobiele telefoon wilt maken of het nummerbord wilt noteren, is de persoon of de auto ervandoor. Op dat moment zou het goed zijn als je andere bewoners in de wijk kunt informeren over hetgeen je gezien hebt of wat er is opgevallen. Omdat veel gebruikers van mobiele telefoons op WhatsApp zitten, hebben we sinds kort voor de buurt Kollenberg, een groepsapp aangemaakt.

Per wijk hebben we een app aangemaakt om verdachte situaties of “noodsituaties” meteen aan de groep (de aangesloten gsm nummers) door te geven. Zo kun je vlot handelen en de informatie verspreiden. Immers: het draait om de veiligheid.

Hoe werkt het?
Als iemand een verdachte auto of persoon in zijn wijk ziet, stuurt hij/zij een bericht via de groepsapp. Zo is het mogelijk om de verdachte persoon of auto in de buurt “te volgen” en kan mogelijk zelfs iemand een foto van de auto of persoon maken. Omschrijf telkens kort en bondig wat je gezien hebt en probeer ook te melden waar de auto of persoon naartoe is gegaan. Op dat moment kan ook (gezamelijk) beslist worden om de politie te alarmeren. Op deze manier krijgen we een betere sociale controle en houden we samen de buurt veiliger.

Aanmelden
Wilt u ook aangesloten worden op de groepsapp van uw buurt, stuur dan een mailbericht met naam, adres en gsm nummer naar:

Meer informatie? Stuur dan een mailbericht.