Buurtpreventie Team Parkolley

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Jan Dorst en ik ben één van de twee coördinatoren van het Team Parkolley. De tweede coördinator is John Klein. Er zijn elf van deze teams actief in Sittard-Geleen.  Wij zijn nu zo’n vijf jaar actief. De groep bestaat uit circa 17 vrijwilligers uit onze eigen wijken, dat wil zeggen, Kollenberg, Park en Leyenbroek.

Ieder lid krijgt een introductiecursus aangeboden van Gemeente en Politie. Tijdens de cursus kregen wij geleerd wat we wel- en niet mogen. Alhoewel wij een burgerinitiatief zijn, werken wij nauw samen met politie, boa’s, gemeente afdeling Openbare Veiligheid, woningverenigingen, Wijkplatform KLP. Velen onder u zullen ons wel hebben zien lopen in de wijk en wellicht vraagt u zich af wat wij allemaal doen.

Activiteiten Team Parkolley: 

  • Op de eerste plaats zijn wij de ogen en oren in de wijk. Signalen die van belang zijn geven we door aan de instanties. Het zien van ons in de hesjes werkt ook “Preventief”.
    Cijfers in Nederland geven aan, dat wijken waar een BPT (buurt preventie team) aanwezig is, veel minder criminaliteit, baldadigheid, inbraken en zwerfafval in de wijken voorkomt.
  • Wij letten op veiligheid voor onze bewoners, want soms zien we dingen waarvan wij denken, “dat is niet handig”. Zoals bijvoorbeeld het openlaten van klapramen en garagepoorten, fietsen en auto’s die niet afgesloten zijn, waardevolle spullen welke in auto’s liggen. Maar ook gevaarlijk parkeren, aanlijnen van honden c.q. hondenpoep en heel veel meer. Onze taak is dus niet om boeven te vangen. Daar hebben wij de politie voor.
  • Wij letten op zaken zoals de openbare verlichting, stoepen, wegen, verstoppingen, zwerfvuil en gevaarlijke situaties.
    Ook storingen geven we middels de Buiten Beter App door aan de Gemeente.
  • Wij proberen contact te maken en te houden met groepen zoals bijvoorbeeld hangjongeren, hangouderen, gemeenschapshuis, wijkplatform KLP.
  • Soms weten we dat het ergens niet goed gaat en ook dat geven wij door aan bijvoorbeeld de wijkagent, gemeente of boa’s, om zo een eventuele vervolgactie te plannen. Zelf nemen wij daar geen actie in.
  • Zoveel als mogelijk stellen wij ons voor aan nieuwe bewoners in de wijk.

Wij ondersteunen politie, boa’s eveneens tijdens evenementen, als het gaat om veiligheid, parkeren, het verkeer regelen. Denk aan de Kerstmarkt, St. Maarten en Sint Nicolaas. Dit is het aantal activiteiten in vogelvlucht. We lopen gemiddeld vier á vijf dagen in de week een ronde door de wijk. Heel gezond trouwens voor lijf en leden. Iedereen bepaalt bij ons wanneer hij of zij wil lopen, maar altijd met twee personen. De verwachting is wel dat iedere vrijwilliger minimaal 1x per twee weken een ronde loopt. Is uw interesse gewekt en wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact op met het secretariaat van Wijkplatform KLP. Immers alleen samen houden wij onze wijk veilig en schoon!

Met vriendelijke groet, Jan Dorst