Ons buurtpreventieteam; helpt u mee?

Ieder lid krijgt een introductiecursus aangeboden van Gemeente en Politie. Tijdens de cursus wordt duidelijk uitgelegd wat een teamlid wel en niet mag. Alhoewel het team een burgerinitiatief is, werken de teamleden nauw samen met politie, boa’s, gemeente afdeling Openbare Veiligheid, woningverenigingen, Wijkplatform KLP.

Wat doet het Buurtpreventieteam?

 • Op de eerste plaats zijn wij de ogen en oren in de wijk. Signalen die van belang zijn geven we door aan de instanties. Het zien van ons in de hesjes werkt ook “Preventief”.
  Cijfers in Nederland geven aan, dat wijken waar een BPT (buurt preventie team) aanwezig is, veel minder criminaliteit, baldadigheid, inbraken en zwerfafval in de wijken voorkomt.
 • Wij letten op veiligheid voor onze bewoners, want soms zien we dingen waarvan wij denken, “dat is niet handig”. Zoals bijvoorbeeld het openlaten van klapramen en garagepoorten, fietsen en auto’s die niet afgesloten zijn, waardevolle spullen welke in auto’s liggen. Maar ook gevaarlijk parkeren, aanlijnen van honden c.q. hondenpoep en heel veel meer. Onze taak is dus niet om boeven te vangen. Daar hebben wij de politie voor.
 • Wij letten op zaken zoals de openbare verlichting, stoepen, wegen, verstoppingen, zwerfvuil en gevaarlijke situaties.
  Ook storingen geven we middels de Buiten Beter App door aan de Gemeente.
 • Wij proberen contact te maken en te houden met groepen zoals bijvoorbeeld hangjongeren, hangouderen, gemeenschapshuis, wijkplatform KLP.
 • Soms weten we dat het ergens niet goed gaat en ook dat geven wij door aan bijvoorbeeld de wijkagent, gemeente of boa’s, om zo een eventuele vervolgactie te plannen. Zelf nemen wij daar geen actie in.
 • Zoveel als mogelijk stellen wij ons voor aan nieuwe bewoners in de wijk.

Wilt u ervaren met welke blik onze leefomgeving bekeken wordt door een lid van het buurtpreventieteam? Loop dan eens mee, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Martin van Duijl (M 06 49708068). Hij stuurt uw aanmelding door naar het preventieteam.

Daelzicht Hartenwensen – Buurtpreventie

Eind augustus 2022 kregen wij van Daelzicht Hartenwensen bericht dat Niels, een bewoner uit een van onze wijken in Sittard Zuid-Oost, graag een keer zou willen meelopen met de buurtpreventie in zijn buurt. Jan Dorst, de coördinator van het buurtpreventie team Parkolley (Park, Kollenberg, Leyenbroek) hoefde niet lang na te denken of hij deze wens in vervulling zou kunnen laten gaan. In samenspraak met de begeleiders van Niels werden verschillende mogelijke data afgesproken en afgelopen dinsdag, 13 september, was het voor Niels D-day.

Op de afgesproken tijd werd hij door coördinator Jan en diverse andere leden van het team opgehaald en van harte welkom geheten als ‘nieuw lid’ van het team. Hij kreeg een veiligheidshesje en een korte uitleg van het doel van buurtpreventie: het vergroten van de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid in de wijken.

Telkenmale kiest het team een andere route, een ander deel om hun ronde te lopen. Dit keer valt de keuze op de Kollenberg, met name op een stukje buitengebied bij de St. Rosa kapel en langs twee memoriebossen. Tijdens het lopen, krijgt Niels veel uitleg en informatie. Over de samenwerking met de politie en de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Over zaken die het team wel doet en zaken die het team niet doet. Uiteraard wel: het signaleren van gevaarlijke situaties. Maar zeker niet: het vangen van boeven. Constatering van losliggende stoeptegels, niet brandende straatverlichting en gedumpt afval wordt altijd direct aan de gemeente doorgegeven via de BuitenBeter App. Hoe deze App werkt, laat Jan aan de hand van een voorbeeld op zijn smartphone zien. Niels volgt de uitleg met veel interesse.

En voordat we het weten, zit de – extra lange – buurtronde erop en vergezelt Jan zijn nieuwe teamlid naar huis. En daar blijkt dat Niels een vlotte leerling is. Hij vertelt een melding te hebben voor de BuitenBeter App. Naast de Andreasommegang flat staat een scheve lantaarnpaal. En Niels meldt dat die paal de laatste tijd steeds schever is gaan staan. Samen met Jan maakt Niels zijn eerste melding aan de gemeente en wordt afgesproken dat hij in de toekomst vaker met het team zal meelopen. Een mooie afsluiting van Niels zijn hartenwens!

Maar, er wacht Niels nog een vervolg … op 27 september wordt hij geïnterviewd door Marjolein Welling, verslaggeefster van Dagblad De Limburger.

Op woensdag 5 oktober is in dagblad De Limburger in het katern ‘Via regio Sittard-Geleen’ het artikel van Marjolein Welling gepubliceerd. Met toestemming van De Limburger kunt u dat artikel hier lezen.

Buurtpreventie Team Parkolley

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Jan Dorst en ik ben één van de twee coördinatoren van het Team Parkolley. De tweede coördinator is John Klein. Er zijn elf van deze teams actief in Sittard-Geleen.  Wij zijn nu zo’n vijf jaar actief. De groep bestaat uit circa 17 vrijwilligers uit onze eigen wijken, dat wil zeggen, Kollenberg, Park en Leyenbroek.

Ieder lid krijgt een introductiecursus aangeboden van Gemeente en Politie. Tijdens de cursus kregen wij geleerd wat we wel- en niet mogen. Alhoewel wij een burgerinitiatief zijn, werken wij nauw samen met politie, boa’s, gemeente afdeling Openbare Veiligheid, woningverenigingen, Wijkplatform KLP. Velen onder u zullen ons wel hebben zien lopen in de wijk en wellicht vraagt u zich af wat wij allemaal doen.

Activiteiten Team Parkolley: 

 • Op de eerste plaats zijn wij de ogen en oren in de wijk. Signalen die van belang zijn geven we door aan de instanties. Het zien van ons in de hesjes werkt ook “Preventief”.
  Cijfers in Nederland geven aan, dat wijken waar een BPT (buurt preventie team) aanwezig is, veel minder criminaliteit, baldadigheid, inbraken en zwerfafval in de wijken voorkomt.
 • Wij letten op veiligheid voor onze bewoners, want soms zien we dingen waarvan wij denken, “dat is niet handig”. Zoals bijvoorbeeld het openlaten van klapramen en garagepoorten, fietsen en auto’s die niet afgesloten zijn, waardevolle spullen welke in auto’s liggen. Maar ook gevaarlijk parkeren, aanlijnen van honden c.q. hondenpoep en heel veel meer. Onze taak is dus niet om boeven te vangen. Daar hebben wij de politie voor.
 • Wij letten op zaken zoals de openbare verlichting, stoepen, wegen, verstoppingen, zwerfvuil en gevaarlijke situaties.
  Ook storingen geven we middels de Buiten Beter App door aan de Gemeente.
 • Wij proberen contact te maken en te houden met groepen zoals bijvoorbeeld hangjongeren, hangouderen, gemeenschapshuis, wijkplatform KLP.
 • Soms weten we dat het ergens niet goed gaat en ook dat geven wij door aan bijvoorbeeld de wijkagent, gemeente of boa’s, om zo een eventuele vervolgactie te plannen. Zelf nemen wij daar geen actie in.
 • Zoveel als mogelijk stellen wij ons voor aan nieuwe bewoners in de wijk.

Wij ondersteunen politie, boa’s eveneens tijdens evenementen, als het gaat om veiligheid, parkeren, het verkeer regelen. Denk aan de Kerstmarkt, St. Maarten en Sint Nicolaas. Dit is het aantal activiteiten in vogelvlucht. We lopen gemiddeld vier á vijf dagen in de week een ronde door de wijk. Heel gezond trouwens voor lijf en leden. Iedereen bepaalt bij ons wanneer hij of zij wil lopen, maar altijd met twee personen. De verwachting is wel dat iedere vrijwilliger minimaal 1x per twee weken een ronde loopt. Is uw interesse gewekt en wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact op met het secretariaat van Wijkplatform KLP. Immers alleen samen houden wij onze wijk veilig en schoon!

Met vriendelijke groet, Jan Dorst