Wat te doen bij calamiteiten?

Maak direct melding van de gevaarlijke situatie en blijf kalm! Onderstaand vindt u enkele tips en voor verschillende situaties de juiste telefoonnummers.


Spoedeisende hulp / politie / ambulance / brandweer

U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een misdrijf.


Politie

De politie is telefonisch bereikbaar via 0900 8844. Voor spoedeisende zaken kan men gebruik maken van het alarmnummer 112.


Brandweer

Het alarmnummer 112 is alleen bedoeld voor spoedeisende of levensbedreigende situaties en brand. Voor alles wat geen spoed heeft en niet levensbedreigend is, maar waar u toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, belt u 0900-0904.


Ik ruik gas (in huis)

 1. Open ramen en deuren
  Zorg voor een goede ventilatie en schone lucht.
 2. Draai de hoofdgaskraan dicht
  De hoofdgaskraan vindt u in uw meterkast bij de gasmeter. De kraan kan een gele knop, een hendel of een draaiwiel zijn.
 3. Gebruik geen vuur en zet elektrische apparaten niet aan of uit
  Rook niet. Gebruik geen apparaten die elektriciteit gebruiken. Ook het vonkje van een lichtschakelaar, een mobieltje of deurbel kan voor een ontploffing zorgen.
 4. Bel het Nationaal Storingsnummer
  0800-9009 (24/7 gratis bereikbaar)
 5. Ga naar buiten en blijf als het kan telefonisch bereikbaar.