Het Corio Glana project: Geleenbeekdal en Stadspark

Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in de wijken Ophoven en Park en in de binnenstad kan zorgen. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, is in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen door het  Waterschap Limburg de omgeving van de beek vanaf de Middenweg tot en met de Parklaan én de beek zelf opnieuw ingericht. De beek is natuurlijker en klimaatbestendiger ingericht. Nu, augustus 2022, is het project tot aan de Parklaan afgerond.

Het totale plan voor de herinrichting van de Geleenbeek werd voor aanvang gepresenteerd met een PowerPoint. De presentatie kunt u hier zien.

Op de website van Waterschap Limburg staat het gehele projectrapport. Het gehele rapport is te lezen door op ‘projectrapport‘ te klikken. Door in het rapport door te klikken kunt u de onderdelen HS20 fase 1, dit is het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de Agricolastraat en HS20 fase 2, de herinrichting Geleenbeekdal Parklaan Sittard, inzien.

Het Waterschap Limburg heeft over HS20 fase 1 een film gemaakt die op YouTube te zien is. Door hier te klikken kunt u de film meteen zien.

tekst: Harry Heldens; foto’s: Jean Baggen

Na de zomervakantie 2020 werd gestart met de werkzaamheden in en rondom het stadspark. Wat gaat men doen: Bij het project Corio Glana Highlight 2.0 wordt aan de Geleenbeek gewerkt tussen de Middenweg en Agricolastraat over een traject van 1,5 kilometer. Onderdeel van dit plan zijn ook de gedeeltelijke restauratie van het stadspark en de stenen sluis, hoogwater-bescherming bij de Ophovenermolen, het herstel van de roeivijver, de aanleg van 2 vispassages en de aanleg van een rioolwaterberging. De Geleenbeek wordt verbreed zodat de beek bij zware regenbuien meer water kan bergen en uitvoeren. In het natuurgebied worden in totaal 5 kilometer wandel- en fietspaden inclusief bruggen aangelegd. Ter hoogte van de Berkenlaan wordt een rioolbergbezinkingsbassin gerealiseerd van ca 1.500 m3. De reconstructie van de 2e fase van de Vijverweg en de renovatie van een gedeelte van het stadspark worden gelijktijdig met de werkzaamheden van Highlight 2.0 uitgevoerd. Langs de Vijverweg worden extra parkeerplaatsen aangelegd en in de Molenweg tussen de Geleenbeek en de Haagstraat wordt de bestaande riolering vervangen. Bij het Beekdal en de Leeuwerik wordt het hemelwater afgekoppeld van het riool d.m.v. een schoonwaterriool. De Geleenbeek ter hoogte van de Vief Heringe wordt deels omgelegd en zal het terras- en parkeergedeelte veranderen.

De werkzaamheden zullen ruim één jaar in beslag gaan nemen, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor de verkeerssituatie rondom het stadspark. Voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers zal op meerdere momenten de situatie gewijzigd worden hetgeen door borden en verkeersregelaars in goede banen geleid zal worden.

Om up to date geïnformeerd te blijven, kan men de BouwApp downloaden via Google Play of de App Store, klik op het project Corio Glana HL 2.0 fase 1. Deze App wordt frequent van informatie en foto’s voorzien van de werkzaamheden, de bijbehorende planning en verkeersmaatregelen. Bewoners in de betreffende straten worden tevens geïnformeerd via nieuwsbrieven.