De ontwikkeling van het terrein Watersley

Vragen vanuit de politiek over de ontwikkelingen op het terrein Watersley; augustus 2021

Namens de GOB fractie verzoeken raadslid Berry van Rijswijk en burgerraadslid Fred Vroomen het College van B&W om duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken rond Watersley.

Klik op deze link om de gestelde vragen in te zien

Klik hier om de investeringsplannen van Watersley Sports & Talent Park te lezen.

Eind juni 2021 is door Watersley Sport & Talentpark een vergunningaanvraag gedaan bij de gemeente Sittard-Geleen voor het vestigen van een horecagelegenheid in het souterrain van het voormalig klooster. Klik hier om de vergunningaanvraag in de zien. Onder deze link treft u de bouwtekening van het proeflokaal Watersleyde aan.

Vlak voor de zomervakantie maakte de gemeente bekend dat vooralsnog een tweetal vergunningaanvragen geweigerd is. Het betreft een aanvraag voor de bomenkap en een aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke unit ten behoeve van de verkoop van ijs bij Watersley.

Klik hier om beide documenten in te zien

Het terrein ‘Watersley’ op de Kollenberg is volop in ontwikkeling. Het ‘Watersley Sports & Talent Park’ is op dit moment een campus waar topsporters en topsporttalenten uit binnen- en buitenland verblijven. Er zijn de nodige ambitieuze plannen om het terrein verder te ontwikkelen, maar tegelijk is ‘Watersley Sports & Talent Park’ een onderdeel van het landelijk gebied in de grensstreek ten oosten van Sittard en Munstergeleen. Huis Watersley is sinds 1967 een Rijksmonument.

Een aantal jaren geleden heeft de provincie Limburg het terrein Watersley gekocht en daarna in een erfpachtconstructie uitgegeven aan Watersley Development. Destijds zei gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Door de gronden als provincie aan te kopen en in erfpachtconstructie uit te geven, maken we doorontwikkeling van ondernemerschap mogelijk. En daarmee ook duurzame werkgelegenheid. Tegelijk geven we met deze investering een stevige impuls aan een duurzame infrastructuur voor de talentontwikkeling en topsport in Limburg.”

Binnen het door de Provincie vastgestelde erfpachtkader kan Gedeputeerde Staten deze ontwikkeling toetsen. De provincie Limburg streeft naar een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.

Het Wijkplatform werd een aantal maanden geleden verrast door de aanvraag van een kapvergunning voor maar liefst 500 bomen op het terrein Watersley. Tegelijk werd geconstateerd dat er aan de zuidhelling van het terrein al een aantal bomen gekapt is en dat de voorheen openbare weg naar de ingang van het terrein afgesloten werd. In dagblad De Limburger van woensdag 10 maart 2021 wordt in het artikel ‘Zorgen over bomenkap in groengebied’ enerzijds de zorg uitgesproken over de voorgenomen bomenkap op het Sports & Talentpark Watersley en anderzijds de herplanting van een groot aantal bomen gemeld.

Het lijkt ons als Wijkplatform verstandig om op onze website deze pagina te maken waarin de belangen van alle betrokken partijen een plaats krijgen. We willen u als wijkbewoners en als geïnteresseerden zo compleet mogelijk informeren over de ontwikkelingen. Houd u daarom onze website in de gaten. Zodra er weer nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we die informatie met u delen op de Watersley-pagina van onze website.

We nodigen u uit om hierop te reageren via onze Facebookpagina. In een eerder stadium waren we van plan om middels een vergadering u te informeren over deze ontwikkelingen, maar we kunnen via de website deze informatie uitgebreider aanleveren en de informatie kan op deze wijze ook breder gedeeld worden.