Als gevolg van nieuwe fietsroutes langs de Geleenbeek en door het Stadspark steken relatief veel fietsers over bij de Vijverweg. Ook veel leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs steken hier de weg over. Daarom wordt op de Vijverweg een ‘fietsoversteekplaats’ gerealiseerd. Dit gaat ten koste van enkele parkeerplaatsen met het oog op de veiligheid.

Het besluit is hier ter inzage. Vanaf 10 maart t/m 21 april 2022 kan dit besluit + de bijbehorende documenten worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen.