Gemeente wetenswaardigheden

Hieronder tref je een aantal handige links en wetenswaardigheden betreffende de gemeente Sittard-Geleen.

Door op de afbeelding te klikken, kunt u het integrale coalitieakkoord inzien.

Visiedocument 2030

Begin november 2022 ontvingen we van de gemeente Sittard-Geleen het visiedocument ‘doelen voor de fysieke leefomgeving‘.
Door op de naam van het document te klikken kunt u het inzien dan wel downloaden.

Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen hebben vele toekomstambassadeurs een toekomstvisie voor Sittard-Geleen ontwikkeld.

In maart 2021 heeft de samenleving de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen gelanceerd. De mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jongeren en de gemeente schetsen in deze visie de gewenste toekomst voor Sittard-Geleen. Het vertelt hoe we samen werken aan een Sittard-Geleen waar we in 2030 prettig wonen, leren, werken en ontspannen.

Klik hier om het definitieve visierapport te lezen.

En nog meer over de toekomstvisie 2030 onder deze link.

Wilt u als inwoner of ondernemer in Sittard-Geleen invloed hebben op projecten en beleid van de gemeente? Dan bent u hier op de juiste plek. Met uw inbreng kunnen er door de gemeente wellicht betere plannen gemaakt worden en kan de besluitvorming zorgvuldiger. Daarom gaat men graag met u in gesprek. Persoonlijk, tijdens bijeenkomsten en op maat online. Welkom op het gemeentelijke participatie-platform voor Sittard-Geleen.

Klik hier om je aan te melden om mee te denken en om je in te schrijven voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie