Gemeente wetenswaardigheden

Hieronder tref je een aantal handige links en wetenswaardigheden betreffende de gemeente Sittard-Geleen.

Iets bij de gemeente melden? Gebruik Fixi!

Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel, afvaldumping of overlast? Iets melden bij de gemeente doet u vanaf nu heel eenvoudig via Fixi. Telefonisch of via de gemeentelijke website een melding doorgeven kan ook maar gebruik van Fixi verdient de voorkeur.

U krijgt snel een reactie en de gemeente kan met uw melding aan de slag. U ziet de stand van zaken en kunt reageren op uw melding, ook als deze al is opgelost.

Recent ook zo lang staan wachten bij een stoplicht ergens in de gemeente? In de Fixi app ziet u op een kaart de ‘Meldingen in de buurt’. Zo weet u direct of iets al door iemand anders gemeld is. Dat voorkomt dubbele meldingen. En maakt u een account aan in de Fixi app? Dan kunt u precies de status van al uw meldingen volgen.

Fixi vervangt de BuitenBeter app en meerdere formulieren op de site van de gemeente. Inwoners en medewerkers van de gemeente waren niet geheel tevreden over het oude systeem en de afhandeling van meldingen. Hierover ontving de gemeente regelmatig klachten. Ook bij de inwonerspeiling werd deze klacht veelvuldig geuit. Met Fixi wil de gemeente het voor onze inwoners en ondernemers beter en makkelijker maken om iets te melden. En duidelijker, zodat u beter op de hoogte blijft over wat er met uw melding gebeurt.

Dus, ziet u ergens in Sittard-Geleen een kapotte lantaarnpaal, een gat in de weg, een losse stoeptegel of iets anders dat u aan de gemeente wil melden? Gebruik dan de Fixi app!

Op de site van de gemeente (klik op de afbeelding van fixi) leest u hoe Fixi werkt en hoe u deze kunt installeren. Samen houden we Sittard-Geleen schoon, heel en veilig!

Door op de afbeelding te klikken, kunt u het integrale coalitieakkoord inzien.

Visiedocument 2030

Begin november 2022 ontvingen we van de gemeente Sittard-Geleen het visiedocument ‘doelen voor de fysieke leefomgeving‘.
Door op de naam van het document te klikken kunt u het inzien dan wel downloaden.

Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen hebben vele toekomstambassadeurs een toekomstvisie voor Sittard-Geleen ontwikkeld.

In maart 2021 heeft de samenleving de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen gelanceerd. De mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jongeren en de gemeente schetsen in deze visie de gewenste toekomst voor Sittard-Geleen. Het vertelt hoe we samen werken aan een Sittard-Geleen waar we in 2030 prettig wonen, leren, werken en ontspannen.

Klik hier om het definitieve visierapport te lezen.

En nog meer over de toekomstvisie 2030 onder deze link.

Wilt u als inwoner of ondernemer in Sittard-Geleen invloed hebben op projecten en beleid van de gemeente? Dan bent u hier op de juiste plek. Met uw inbreng kunnen er door de gemeente wellicht betere plannen gemaakt worden en kan de besluitvorming zorgvuldiger. Daarom gaat men graag met u in gesprek. Persoonlijk, tijdens bijeenkomsten en op maat online. Welkom op het gemeentelijke participatie-platform voor Sittard-Geleen.

Klik hier om je aan te melden om mee te denken en om je in te schrijven voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie