G R O E N

In 2023 wordt deze pagina iedere maand aangevuld met een column van onze gastschrijver ‘Gardien de la Nature’. De column heeft telkens betrekking op de bospercelen, op de natuur en, in het algemeen, op het landschap in de gemeente Sittard-Geleen. De naam ‘Gardien de la Nature’ kunnen we vertalen als ‘de hoeder van de natuur’ en de schrijver van deze maandelijkse column hanteert deze naam als pseudoniem.

Ga dit jaar samen met onze Gardien de la Nature mee op reis door de seizoenen en ervaar heel bewust hoe de natuur reageert op de verandering van die seizoenen.

Mijn agenda voor 2023/ 04

Geen blad voor de mond

Zo langzaamaan vind ik dat er wel weer blaadjes aan de bomen mogen komen. Lekker frisgroen. Al die knoppen die met allerlei kleuren openspringen en die dan hun werk, bescherming bieden in de winter, kunnen loslaten. De exacte timing van de bladeren die uitkomen in de lente  varieert en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de geografische locatie, het klimaat en de soort boom of struik. Over het algemeen beginnen de meeste bomen in het voorjaar nieuwe bladeren te krijgen zodra de temperaturen gaan stijgen en de dagen langer worden. Zo zal de esdoorn vroeg in het voorjaar zijn blaadjes laten zien en zal de eik pas later uitlopen.

Gemeente Sittard-Geleen heeft wel iets met blaadje. Volgens mij zijn de blauwe delen in het logo ook blaadjes die de drie kernen omarmen, je moet het maar zien. Zo rond november gaan de wijkteams met man en macht overal in de gemeente aan de slag om al het blad te verwijderen. In de verschillende beleidsstukken is te lezen dat het gaat om `natuurlijk afval` en dat moeten we natuurlijk opruimen. Hier gaat het mis…Laat de blaadjes liggen…

In het algemeen is het belangrijk om de bladeren op te ruimen als ze overlast veroorzaken, zoals verstoppingen of gevaarlijke situaties. Maar als het mogelijk is, kan het laten liggen van bladeren dienen als een ecologisch verantwoorde oplossing en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de omgeving.

Bladeren spelen een belangrijke rol in onze natuur. De fotosynthese, opslag van voedingsstoffen, het afgeven van deze voedingsstoffen aan andere organismen in het ecosysteem, een habitat bieden aan allerlei insecten, zoals rupsen en vlinders en daarmee een wezenlijk onderdeel uitmaken van de biodiversiteit.

Net in deze tijd is het  anders denken en  ruimte bieden aan nieuwe mogelijkheden voor onze natuur van groot belang.  laten we de bladeren in het stadspark van Sittard dit najaar eens liggen en gaan we niet alles opruimen maar laten we de natuur zijn gang gaan. Ik pas mijn GROENAGENDA aan!

Maar eerst genieten van al dat frisgroen in de ontwakende natuur.
Gardien de la Nature

Mijn agenda voor 2023/ 03

Rood, Geel en Groen zijn de kleuren van ….. vul maar in!

Afgelopen dagen hebben we het Carnavalsgeweld weer over ons heen laten komen. Dansen, springen en zingen en heel veel herrie… met een muziek die over de velden heen denderde.

Als we bedenken dat muziek ook een positief effect heeft op dieren, dan zouden deze dagen wel wat langer mogen duren. Koeien geven meer melk als ze naar kalmerende muziek luisteren. Apen worden rustig met een deuntje van Metallica en gestreste honden in kennels worden zen van klassieke muziek.  Nu is Carnavalsmuziek alles behalve rustig of klassiek, maar toch moeten we maar hopen dat ook de dieren in het bos ervan kunnen genieten.

Lopend door het stadspark en vervolgens richting de Kollenberg wordt de muziek steeds zachter en geniet ik ook weer van de stilte, althans er komt een andere muziek voor in de plaats: het zingen van vogels. Nu is het geen zingen wat de vogels doen omdat vogels geen strottenhoofd hebben, maar de lucht laten trillen met behulp van trillende lippen en membranen in de syrinx. Vogels zingen om verschillende redenen: territorium verdediging, een partner vinden, een alarmroep, een contactroep of een vluchtroep. Wat ik tijdens mijn wandeling hoor is waarschijnlijk een alarmroep en toch klinkt het mooi.

Er zijn talloze klassieke componisten die sinds jaar en dag inspiratie putten uit onze natuur vol geluid, gezang en gefluit. Ze kwamen er tot rust , konden er hun hoofd leegmaken en genoten van alle geluiden die eigen zijn aan de natuur. Zo liet Beethoven zich tijdens wandelingen door het prachtige Wienerwald, zoiets als de Kollenberg… , inspireren om de mooiste melodieën te componeren. Telkens bij de eerste lentezon werd Brahms helemaal in vervoering gebracht en sloeg zijn muzikale fantasie op hol.

Elk van de seizoenen heeft zo zijn eigen geluiden die de creativiteit en genialiteit laat opbloeien met als resultaat een aantal formidabele meesterwerken. Dat zal mij niet gebeuren, maar toch geeft deze wandeling na afgelopen woelige dagen mij rust en vrede.

Alaaf …. Gardien de la Nature

Mijn agenda voor 2023/ 02

Gelukkig nieuwjaar!

Een nieuw jaar om van de natuur te genieten en om elke dag iets nieuws, moois of opmerkelijks te zien; lekker over de Kollenberg te struinen of al mijmerend een wandeling te maken door ons Rijksmonumentale stadspark. Al dit moois vraagt om beheer en onderhoud. Om de instandhouding te borgen heeft de gemeente hier vast wel programma’s voor. Niet alleen voor het onderhoud maar zeker ook voor het beheer van de natuur. Uiteindelijk zijn dit de groene longen die we allemaal zo hard nodig hebben in onze wereld van fijnstof en stikstof. Onze leefomgeving is groen maar ligt al jaren onder druk door bezuinigingen en andere vreemdsoortige ideeën of visies.

Als ik zo over de Eeckerweg richting Sittardergats loop, zou ik graag willen meedenken en input leveren over deze natuur, mijn leefomgeving.  Het is belangrijk om de tijd te nemen om van de natuur te genieten en haar te waarderen, want het heeft een positief effect op ons welbevinden en onze geestelijke gezondheid.

Bij onze gemeente zal hier toch zeker ook een visie, een omgevingsvisie, aan ten grondslag liggen. En er zal toch nagedacht worden over hoe dit binnen 8 tot 10 jaar eruit zou moeten zien. Volgens mij gaat het vooral om beschermen en versterken van natuur. Dit staat al in het coalitieakkoord van onze bestuurders. Het gaat dan om ‘afwegingen maken in economische en politieke besluitvorming waarbij de NATUUR een prominente plek heeft en volledig gelijkwaardig wordt meegenomen’. Zie hiervoor het coalitieakkoord in onze gemeente, pagina 8. Alleen dan pas denk ik dat mijn wandeling over de Eeckerweg richting Sittardergats meer groen zal opleveren en meer biodiversiteit zal geven.

Het moet dus meer zijn dan alleen een ambitie en vergezichten op papier.
Ik wens eenieder fijne wandelingen toe in 2023.

Gardien de la Nature

Eeckerweg:

Sittardergats:

Mijn agenda voor 2023/ 01

Het is bijna 2023, de tijd lijkt te vliegen. In de natuur gebeurt er weer van alles, de vogeltjes en de bijtjes maken zich klaar voor de winter, als die er al komt…! En de bloemetjes hebben hun zaad uitgestrooid. De natuur heeft zijn agenda weer bijna afgewerkt en is bezig om de nieuwe agenda van 2023 in te vullen. Zo ook in Sittard-Geleen waar we een heuse GROENAGENDA hebben, weliswaar staan er geen jaartallen bij, maar de agenda is er wel. Een agenda die groen is.

De kleur groen die staat voor leven, vernieuwing, natuur, energie en wordt ook geassocieerd met groei, veiligheid, milieu en overeenstemming. De kleur groen heeft een genezende kracht en wordt beschouwd als een rustgevende en ontspannen kleur voor het menselijk oog. Groen is een dominerende kleur in de natuur. Groen staat ook voor nieuwe groei en wedergeboorte omdat in de lente alle planten weer groen worden na de koude wintermaanden.
Een “groenagenda” die veel ambitie vertoont en die vrijwel alle aspecten benoemt:

  • van minder stenen naar meer groen
  • van versterken van het landschap
  • van ecologische kwaliteit vergroten tot
  • evenwicht tussen natuur en bebouwing bewaken en
  • nog veel meer.

Een agenda die suggereert dat groen, dus natuur belangrijk is en dat er keuzes gemaakt gaan worden. Als je een aantrekkelijke stad wilt zijn, is groen ook een middel om prettig te kunnen wonen en om sociale veerkracht te laten zien. Verbinding en vergroening uiten zich in de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, zowel in de centra als in alle andere wijken van onze stad.

We moeten de kerstboom nog opzetten en kijken nu alweer naar het komend jaar. Laten we in 2023 die groenagenda voor Sittard-Geleen nu ook in onze agenda opnemen om zo ook daadwerkelijk stappen te zetten en om ook resultaten te boeken. Zodat we eind 2023 de rekening kunnen opmaken en kunnen zeggen dat met al die ambitie, aandacht en durf, we trots kunnen zijn op ons zelf en op diegenen die de groenagenda hebben bedacht…

Mijn agenda was nog nooit zo GROEN,
Gardien de la Nature