Wijkplatform Kollenberg – Leyenbroek – Park

Wie zijn wij en waar zetten wij ons voor in?

 

Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park is een stichting welke in mei 2009 is opgericht.

Onze statuten melden als onze activiteit:
Het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in de wijk in het kader van de burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen.

De gemeente omschrijft onze activiteit intern als volgt:
Het Wijkplatform houdt zich bezig met het bewerkstelligen van schone, veilige wijken met een plezierige sociale cohesie. Het bestuur en met name de vaste bezoekers van de wijkplatform bijeenkomsten vormen de ogen en oren in de buurt. Wat gezien en gehoord wordt, kan in het belang van onze doelen gedeeld worden met (sociale) partners. Wijkplatforms praten mee, doen mee, denken mee en adviseren en daar waar dat kan, beslissen ze mee.

In normale mensentaal:
Het Wijkplatform biedt bewoners een laagdrempelige mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze gemeente over alle mogelijke items die in onze wijken spelen. Tegelijkertijd biedt het de gemeente de mogelijkheid om bewonersmeningen te peilen nog voor men de officiële, gemeentelijke/juridische (dure en langdurige) weg inslaat. De communicatie over en weer vergroot wederzijds begrip en acceptatie.

Dit betekent concreet dat wij u:

  • middels onze vergaderingen in staat stellen uw mening te delen
  • informeren over belangrijke, wijk-gerelateerde zaken
  • de weg wijzen bij ongemakken en problemen
  • de mogelijkheid bieden krachten te bundelen

Als er bredere wijkbelangen aan de orde zijn, kunnen wij middels een bewonerspeiling uw mening in kaart brengen en op basis daarvan onze gemeente beter informeren over de zwaarte van uw bewonersbelang.

Op onze vergaderingen kunt u ook uw wensen kenbaar maken. Voor reële en haalbare wensen hanteren wij een TOP 5 wensenlijst. Bij voldoende belangstelling zullen wij het initiatief nemen en de eerste stap zetten tot mogelijke realisatie van uw bewonerswens.

 

Wat doen wij niet?

Het Wijkplatform is geen doorgeefluik van klachten.

Bewoners kunnen zogenaamde huisnummer gebonden klachten melden via de gemeentelijke dienstkanalen via:

  • 112 bij direct gevaar
  • het Call Center op telefoonnummer 14046. Dit is een landelijk nummer waarbij na opgave van de gewenste gemeente je wordt doorverbonden. Je kunt dit nummer ook bellen met je mobiele telefoon!
  • www.sittard-geleen.nl (keuzes: Inwoners, Iets melden bij de gemeente)
  • wilt u iets melden bij de gemeente? Gebruik dan de FIXI-app. Deze vervangt de ‘Buiten-Beter’-app.

Het is makkelijk om een melding te doen via de Fixi-app.  U krijgt snel een reactie en de gemeente kan aan de slag met uw melding. Ook kunt u zien wat de stand van zaken is en direct reageren op uw melding, ook als deze al is opgelost. Daarnaast ziet u de ‘Meldingen in de buurt’ op een kaart. Zo weet u direct of iets al door iemand anders gemeld is of wordt opgelost. Dat voorkomt dubbele meldingen. En maakt u een account aan in de Fixi app? Dan kunt u precies de status van al uw meldingen volgen.

U kunt de Fixi-app gratis downloaden in de App Store (iOS)  en Google Play Store (Android)  .

Op deze website vindt u alles over Sittard Zuid-Oost!

3.405 inw.
3 x wijk
100% groen!