Infobulletin maart/april 2021

Klik HIER of op onderstaande afbeelding naar de pdf van het infobulletin maart/april 2021.

Veranderingen op Watersley Sports & Talentpark

Wat zijn de plannen op bovengenoemd park? Naast sport- en trainingsfaciliteiten en bijbehorende medische ondersteuning door o.a. fysiotherapeuten wordt onder meer gesproken over een voedselbos met plant- en oogstdagen. Er is ruimte ingepland voor varkens en kippen, deze laatste met een eigen onderkomen in een caravan. En in het voormalig klooster is realisatie van een restaurant met terras, een herstellocatie en een forse uitbreiding van het aantal bedden in hotelkamers en appartementjes voorzien. Daarnaast zijn er plannen voor een kaas- en worstenmakerij, bakkerij, paddenstoelenkelder, fietsenmaker met opleidingsmogelijkheden, koffie afhaalpunt en een ijsco verkooppunt. Het zwembad (niet openbaar, alleen voor de sporters toegankelijk) zal uitgebreid worden en er zullen twee nieuwe gebouwen gebouwd worden op plekken waar ooit eerder gebouwen hebben gestaan. Veel van dit alles zou nog dit jaar klaar moeten zijn.

De grote, oudere bomen op het terrein zijn veelal populieren. Zoals in ons eerder geplaatste nieuwsartikel ‘Ontwikkelingen Watersley’ al aangegeven is, brengen deze bomen de veiligheid in gevaar. Er is een kapvergunning aangevraagd voor 500 bomen (voor populieren, coniferen, fijnsparren en zilversparren) hierin wordt ook herbeplanting met inheemse loofbomen genoemd. Deze herplanting zal met jonge boompjes plaatsvinden, veelal jaarlingen, 2-jarigen en 3-jarigen.

Het is de vraag in hoeverre de enthousiaste plannen haalbaar zijn en zullen passen binnen het nog vast te stellen gemeentelijk bestemmingsplan en het geldende Provinciaal Omgevingsplan Limburg dat grote delen van het terrein als goudgroene natuurzone definieert. Een gebied met een dergelijke status geniet vanuit deze wet- en regelgeving de allerhoogste natuurbescherming. Volgens het IVN betekent dit dat in het bos alleen de natuurlijke biotoop van een bos is toegestaan, zonder enige ruimte voor andere activiteiten.

In dit kader is er discussie over recent, zonder vergunning, uitgevoerde werkzaamheden op het park. Op de helling rechts naast de opgang naar de verpleegstersflat, ligt nu een zogenaamde zwarte mountainbikerroute. Een heel zwaar en uitdagend parcours, te vergelijken met een zwarte skipiste.

Zal het terrein voor publiek toegankelijk zijn? Conform ontvangen informatie is het bebouwde deel, de kern van het gebied, alleen voor de sporters en hun trainers/verzorgers bedoeld. Het direct in een ring daaromheen liggende gebied, zal evenmin openbaar gebied zijn. Betrokkenheid met het park en toegang tot bepaalde delen – o.a. tot het geplande voedselbos – zal mogelijk zijn via een nog in te regelen pasjes/bandjes systeem voor ‘Vrienden van Watersley’. Het is de bedoeling dat je voor € 25,- of 10 uur vrijwilligerswerk per jaar toegang en bepaalde privileges krijgt.

Uw Wijkplatform KLP vindt de ontwikkelingen belangrijk, niet alleen voor u als buur maar ook voor de natuur en de ondernemende partij. Binnenkort wordt over dit onderwerp een extra vergadering georganiseerd waarin dhr. Petit zijn plannen zal toelichten. Ook het standpunt van de IVN zal toegelicht worden. Na de presentaties zullen de aanwezige bewoners de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.

Helaas zullen we deze vergadering in verband met Corona niet in fysieke vorm kunnen organiseren. Net zoals onze huidige reguliere vergaderingen zal de vergadering online via Microsoft TEAMS gehouden worden. Dit betekent dat u om aan de vergadering te kunnen deelnemen een uitnodiging met een specifieke link nodig heeft.

Uitnodiging en notulen vergaderingen

Wilt u zeker weten dat u de uitnodiging ontvangt? En heeft u zich nog niet via onze website aangemeld voor ontvangst van uitnodigingen voor onze vergaderingen met agenda (incl. de benodigde link voor deelname aan TEAMS bijeenkomsten zolang Corona speelt) en notulen? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.

Beperking wateroverlast

Bij hevige regenval is bij enkele panden aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. De gemeente geeft opdracht om maatregelen te treffen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Wat gaan ze doen:

ze leggen een regenwateropvang aan in de groenstrook tussen huisnummer 41 en 39;

het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm wordt vervangen door een riool met een doorsnede van 700 mm;

de huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens vervangen en ze brengen ontstoppingsstukken aan. Daarmee kan een eventuele verstopping in de toekomst eenvoudiger worden opgespoord.

ze maken ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising Brountslaan en het nieuwe riool.

Waar gaan ze werken:
Klik hier voor de tekening van het werkgebied. Bovenstaande maatregelen zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp. U kunt dit ontwerp vinden op de website: www.sittard-geleen.nl. Als u bovenaan de pagina bij “Zoeken” Kapellerweg intikt, komt u meteen op de juiste pagina terecht. Als u vragen of opmerkingen heeft over het voorlopig ontwerp neem dan contact met op via het mailadres kapellerweg@sittard-geleen.nl.

Klik hier voor de bewonersbrief van 15 maart 2021.

Klik hier voor de gedetailleerde conceptplannen betreffende de aanpassingen van het riool.

Werk in uitvoering: Stadspark en omgeving

Misschien bent u zelf al eens gaan kijken, in en rond het historische stadpark wordt hard gewerkt. Gigantische machines zijn bezig met graven en herinrichten van de Geleenbeek tussen Middenweg en Agricolastraat. De roeivijver wordt voorzien van een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt is gelukkig blijven staan door het treffen van speciale maatregelen.

Inmiddels zijn de rioolwerkzaamheden Vijverweg en Broekstraat afgerond. De heringerichte weg is weer voorzien van een nieuwe laag asfalt en er zijn extra parkeervakken aangelegd voor het halen en brengen van kinderen die de basisschool Leyenbroek bezoeken. Doorgaand verkeer van de Bernardlaan naar de Andreasommegang en de Broekstraat is hierdoor weer mogelijk

Op dit moment is de Molenweg van de Vief Heringe tot aan de Broekstraat volledig afgesloten en wordt ook hier gewerkt aan het riool en de herinrichting van de weg.

Wilt u meer weten, de werkzaamheden volgen via foto’s en drone-opnames, download dan via Google Play of de App Store de ‘Bouwapp’ op uw mobiele telefoon

Meer informatie over het project vindt u op onderstaande link:
Corio Glana Project Geleenbeek en stadspark gemeente Sittard