KENNISBANK

Klik op het onderwerp zodat de rest van de tekst tevoorschijn komt.

In het verleden bepaalde het wel of niet zichtbaar zijn van zonne-installaties of u een zonne-installatie mocht plaatsen. Dat is nu veranderd. Het nieuwe beleid van de gemeente Sittard-Geleen maakt zichtbare zonne-installaties ook mogelijk, zolang ze het monument of pand zo min mogelijk verstoren. Bijvoorbeeld door de zonne-installatie in een bepaald patroon te leggen, of door de installatie af te stemmen op de kleur van het dak.
Dankzij deze nieuwe regels, is het dus in meer gevallen mogelijk om een zonne-installatie te plaatsen op monumentale gebouwen en op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Op deze plek in onze kennisbank kunt u de bewonersbrief lezen die eind 2023 bezorgd is bij bewoners in de betreffende woningen en kunt u de brochure van de gemeente inzien en eventueel downloaden.

Klik hier om de brochure in te zien.

De nieuwe omgevingswet is een wet die op 1 januari 2024 in werking treedt en die de regels voor de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De wet heeft als doel om de omgevingskwaliteit te verbeteren, het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving doelmatiger te maken en meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en eigen initiatief

De nieuwe omgevingswet heeft vier belangrijke punten:

 • Er komt één omgevingswet die 26 bestaande wetten vervangt, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Waterwet. Hierdoor worden de regels overzichtelijker, samenhangender en minder in aantal.
 • Er komt één digitaal omgevingsloket waar burgers en bedrijven vergunningen kunnen aanvragen of meldingen kunnen doen voor hun plannen of ideeën. In het loket staan ook alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk voor een bepaalde locatie of gebied.
 • Er komt één omgevingsvergunning die sneller wordt verleend. Voor een plan of idee is nog maar één vergunning nodig, ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn. De beslistermijn wordt verkort van 26 weken naar 8 weken.
 • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief en regie. Burgers en bedrijven krijgen meer mogelijkheden om hun plannen of ideeën uit te voeren, als die passen bij het omgevingsplan van de gemeente. Ze moeten wel hun plannen voorleggen aan de direct betrokkenen en aangeven wat ze aan participatie hebben gedaan. Overheden moeten ook omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij hun plannen voor de omgeving.

De nieuwe omgevingswet is een grote verandering voor alle partijen die te maken hebben met de leefomgeving. Het vraagt om een andere manier van denken en werken, waarbij samenwerking, afstemming en dialoog centraal staan. De wet biedt kansen om de leefomgeving beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de samenleving, maar ook uitdagingen om de balans te bewaren tussen de verschillende belangen en waarden die spelen in de omgeving.

Bronnen:

 1. Nieuwe omgevingswet regelt alles voor de omgeving
 2. Omgevingswet | Rijksoverheid.nl
 3. De nieuwe Omgevingswet. Wat houdt het precies in? – Omniom
 4. https://www.rovid.nl/bzk/ro/2023/bzk-ro-20231220-idzksevv8-web-hd.mp4

Ziet u een wild zwijn? Wat moet u doen?
En vooral: níet doen?

Sittard-Geleen heeft veel mooie landelijke gebieden buiten de stad. Met veel soorten bloemen, planten en dieren. Daar leven ook wilde zwijnen. Op dit moment hebben wilde zwijnen biggen, die ze natuurlijk willen beschermen. Dat kan een wild zwijn alleen maar doen door agressief te reageren. Naar honden maar ook naar mensen!

Waar leven wilde zwijnen?

In Sittard-Geleen leven wilde zwijnen op en rond de Kollenberg, de Windraak, Daniken, Obbicht en Grevenbicht. Maar wilde zwijnen kunnen op een nacht wel 25 kilometer lopen. Dat betekent dat u ze ook op andere plekken kunt tegenkomen.

Ziet u een wild zwijn? Wat moet u doen? En vooral: níet doen?

 • Ga niet naar de dieren toe.
 • Is het zwijn dichtbij u? En kunt u geen andere route kiezen? Loop heel rustig achteruit weg zonder te rennen.
 • Maak veel geluid maar maak géén dreigende gebaren.
 • Klim op een bank, een hek of in een boom maar ga niet op de grond liggen.
 • Verschuil u, bijvoorbeeld achter een boom.
 • Houd áltijd uw hond aan de lijn en blijf op de paden.

Gaat het toch mis en wordt u of uw hond aangevallen door een wild zwijn? Probeer ook dan rustig te blijven en ga níet rennen of liggen. Dan zet het zwijn zijn aanval nog verder door. Samen met de Bosgroep en de jagers kijken we hoe wij samen het gevaar klein kunnen houden.

tekst: nieuwsbrief Sittard-Geleen

Het afkoppelen van het regenwater van je regenpijp betekent dat het schone water niet meer het riool in stroomt. Het water stroomt rechtstreeks naar de tuin of wordt in een regenton opgevangen. Dit is prima voor de natuur en voor het riool. Het schone regenwater wordt daardoor niet onnodig gezuiverd en het riool kan beter omgaan met veel neerslag. Milieu Centraal vertelt hoe je stap voor stap je regenpijp afkoppelt.

Klik op de paraplu voor het stappenplan bij het afkoppelen van de regenpijp;

Klik op de wolkjes om via de site van de gemeente Sittard-Geleen eventueel een subsidie aan te vragen en aanvullende informatie te lezen.

Klik op de afbeelding van het formulier om alleen het aanvraagformulier voor deze subsidie te downloaden.

Samen veilig rondom Chemelot

“Wat doet u als de sirenes afgaan?”
Die vraag werd begin oktober gesteld aan een aantal bezoekers van de Veiligheidsmarkt in Geleen. Een speciale markt die werd georganiseerd tijdens de Week van de Veiligheid. Een camerateam van Samen Veilig Rondom Chemelot ging op pad. Wat zou u hebben geantwoord? En wilt u weten wat u moet doen als op Chemelot de sirenes afgaan? Download deze handige kaart om in uw meterkast te hangen. Benieuwd naar wat anderen hebben geantwoord?

Kijk hier naar de video over sirenes op YouTube.

Hier vind je de zeven belangrijke tips om op een veilige manier je woning te verwarmen. Met eenvoudige middelen en maatregelen kun je je huis veiliger maken. Zie hier de zeven tips van de brandweer.

De kruimelvergunning is een relatief snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken. Relatief snel omdat de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken op een kruimelaanvraag van toepassing is én omdat de gemeenteraad geen bemoeienis met een kruimelafwijking heeft.
Zie voor meer informatie de website ‘omgevingsweb.nl

Als u zich bij de gemeente via telefoonnummer 14046 aanmeldt als vrijwilliger voor het opruimen van zwerfafval, belt de wijkopzichter u terug. De gemeente voorziet u van een prikker / grijper, een veiligheidshesje en rode vuilniszakken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over plaats en tijd waarop de vuilniszakken door de gemeente opgehaald worden.

Een goede 200 lichtmasten en ruim 500 armaturen in de hieronder genoemde straten bereiken over 2 à 3 jaar hun (technische) levensduur. Er ligt een advies bij het College om deze materialen tijdens groot onderhoud in 2023/2024 te vervangen.

In 2021 en 2022 zijn geen vervangingen gepland.

Dit staat uiteraard los van het reguliere onderhoud. Is er een lamp defect? Geef dat dan door aan de gemeente (zie onze home pagina). Een doorgegeven melding zal binnen 8 werkdagen opgepakt worden. Let wel: niet alle problemen kunnen ook binnen die termijn opgelost worden.

Rijlabels Aantal van Mastsysteem
Alphons Laudijlaan 8
Andreasommegang 12
Baenjenstraat 10
Beatrixlaan 25
Bernhardlaan 7
Beukeboomweg 12
Beukenlaan 6
Broekstraat 13
Brountslaan 10
Charles Beltjenslaan 36
Doolweg 8
Dreissenlaan 7
Dunckellaan 24
Emmastraat 5
Felix Ruttenlaan 16
Gemmahof 23
Gouverneur van Hovellstraat 9
Heerlenerweg 34
Henssenlaan 6
Hoeferlaan 23
Hordaeuslaan 3
Hub Dassenplein 25
Irenelaan 15
Jubileumstraat 19
Julianaplein 8
Kallenlaan 7
Kapellerweg 46
Kastanjelaan 18
Kribslaan 11
Kritzraedtstraat 16
Leeuwerik 21
Leyenbroekerweg 85
Loyensstraat 2
Margrietlaan 7
Maria Slaetsstraat 5
Maria Teresa Tauscherstraat 5
Marijkelaan 9
Martin Jansenlaan 3
Molenaarlaan 36
Oude Heerlenerweg 12
Pothastlaan 6
Prevotlaan 4
Reubsaetlaan 12
Ross van Lenneplaan 28
Russellaan 6
Sartonlaan 15
Schuttestraat 39
Stanislasstraat 4
Strikswegske 2
Tersteeglaan 15
Tomelweg 18
Toon Hermanssingel 35
Vijverweg 53
Wielderslaan 8
Willem Alexanderlaan 11
Eindtotaal
903

Ingezonden brief wijkbewoner:

Het stoken van hout is een oeroude manier om ons warm te houden en soms ook een gezellige sfeer te creëren. Helaas kan dit ook ernstige overlast voor uw buren veroorzaken. Bij rustige weer is de buitenlucht in onze wijk vaak zodanig dik met rook dat men niet met plezier buiten kunt wandelen en men zelfs ramen dicht moet doen. Nog zorgwekkender is dat houtrook heel ongezond is (ook voor de stoker zelf) door de grote hoeveelheid fijnstof die erin zit. Wist u dat een moderne houtkachel per kilo gestookt hout evenveel fijnstof uitstoot als een vrachtwagenrit van ongeveer 350 kilometer (en een openhaard nog twee keer zoveel)?

We willen daarom buurtbewoners vriendelijk bewust maken van de consequenties van hout stoken en een aantal tips aanbieden om de overlast voor uw buren te kunnen beperken or vermijden.

 1. Stook géén hout bij kalm weer. Bij weinig wind blijft de rook lang hangen en zal daarom overlast en stank veroorzaken. De website stookwijzer.nu geeft op basis van actuele weersomstandigheden advies m.b.t. hout stoken.
 2. Stook alléén droog en schoon (onbehandeld) hout. Koop houtblokken of houtpellets die specifiek voor houtkachels en openhaarden geschikt zijn. Stook nooit andere materialen of hout afval, ook niet in een zo genoemde “allesbrander”.
 3. Laat uw houtkachel of openhaard periodiek controleren. Hierdoor kunt u zorgen dat de verbranding zo efficiënt mogelijk gebeurt.
 4. Installeer een houtrookfilter. En houtrookfilter (b.v. ABCAT) vermindert de uitstoot en geuren van kachels en openhaarden en betekent dus minder overlast.
 5. Stook minder hout. Bedenk dat uw openhaard bij uitstek de meest vervuilende manier van hout stoken is. Voor verwarming van uw huis, stook liever aardgas (dat maar liefst 100 keer minder fijnstof uitstoot dan een houtkachel en vrijwel geen rook of stank genereert) of nog beter, overweeg een warmtepomp.

Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking. Samen kunnen we zorgen voor een gezonder en aangenamer leefomgeving voor iedereen in onze prachtige wijken.

Klik HIER voor nog meer informatie van vereniging Eigen Huis

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en zal de weg vrij maken als de veiligheid in het geding is. Zijn de takken van bomen die op gemeentegrond staan? Dan zal de gemeente de takken ook opruimen. Betreft het takken van particuliere bomen, dan valt het opruimen ervan onder de verantwoordelijkheid van de particulier. In veel van deze gevallen kan de gemeente het opruimen ook verzorgen maar dan wel op kosten van de eigenaar van de boom/bomen.

Kijkt u eens op www.infomil.nl. Op deze Kenniscentrum site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt u achtergrondinformatie, jurispudentie en voorlichtingsmateriaal over heel veel verschillende onderwerpen.

Na plaatsing van een openbare prullenbak wordt de inhoud regelmatig gecontroleerd. Blijkt dat de bak veelvuldig gebruikt wordt voor het weggooien van huisafval, dan wordt de bak oneigenlijk gebruikt en wordt deze weer verwijderd. Hetzelfde geldt voor geplaatste blad korven. Bij oneigenlijk gebruik, haalt de gemeente de bak weer weg.

Tijdens ons overleg met de gemeente in het voorjaar van 2023 hebben wij gesproken over wie nu het onderhoud verzorgt bij de memoriebossen. Inmiddels is dit duidelijk: het memoriebos tegenover de Sint Rosakapel is eigendom van de gemeente en de beide percelen langs de Molenaarlaan tot aan de kapelletje op de Kollenberg bij de Eeckerweg, is eigendom van Natuurmonumenten.

Aannemer Henssen heeft de opdracht om 1 keer per jaar (in de weken 33 t/m 38) het terrein tegenover de Sint Rosakapel te klepelen. Klepelen is het maaien van ruige begroeiing met behulp van roterende klepels waarbij het maaisel achterblijft. Omdat de bomen laag geveerd zijn en niet worden gesnoeid, moet er wel maatwerk worden geleverd.

Overigens heeft de gemeente alle bomen in kaart gebracht. De gemeente weet alleen niet door wie de boom daar is aangeplant. Dat overzicht heeft de Stichting Behoud Kollenberg.