Op 3 juni jl. heeft een schouw plaatsgevonden aan de vernieuwde Vijverweg. Tijdens en na de schouw heeft de gemeente nog een aantal vragen ontvangen die in onderstaande tekst telkens dikgedrukt staan. De antwoorden op een aantal van deze vragen volgen in een later stadium. In de voorlopige antwoorden wordt regelmatig over ‘wij’ gesproken. Het betreft in dit verband de gemeente Sittard-Geleen. Met dank aan Jeu Lochs, wijkcoördinator.

Hoe bereiken fietsers en voetgangers de school komende vanuit de Bernardlaan en Vijverweg vanaf het Centrum? Mogen zij door het park fietsen en waar komt dan de oversteekplaats? Wij zullen de bebordingstekening opvragen en vervolgens hierop terugkomen.

Kan er in de nabijheid van het Rughuis, Vijverweg 28, een extra oversteekplaats (zebrapad) worden gerealiseerd? Het plateau ter hoogte van de uitrit Rughuis kan zeker niet worden aangewezen als locatie voor een zebrapad. Zebra’s op een uitrit wordt nooit gedaan aangezien hier auto’s op- en afrijden.

Kan de huidige Kiss en Ride locatie verplaatst worden richting het Rughuis, Vijverweg 28? Wij willen van de basisschool een bevestiging ontvangen dat zij instemmen met de verplaatsing. Als deze bevestiging is ontvangen, zal de gemeente een verkeersbesluit opstellen.

Waarom is het trottoir op sommige zo breed en kunnen hier niet, daar waar mogelijk, extra parkeerplaatsen worden gecreëerd? Wij zullen dit intern bespreken met de projectleider van Corio Glana.

Wat gaat er gebeuren met de parkeerplaats KC 138 en kan deze niet opnieuw worden ingericht? Wij zullen de stand van zaken intern navragen bij team Vastgoed.

Kunnen er in het groen voor het Rughuis, Vijverweg 28, extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd? Dit is grondgebied van J. Wijnands. Wij zullen dit intern bespreken en vervolgens hierop terug komen.

Kan het perceel C-3359 (kruising Leyenbroekerweg-Bernhardlaan) niet worden ingericht als parkeerplaats? Wij zullen dit intern bespreken en vervolgens hierop terug komen.

Kan er een trottoir worden gerealiseerd aan de linkerzijde kruising Vijverweg-Andreasommegang? Dit is grondgebied van de VVE Vijverweg 95 t/m 125. Wij zullen dit intern bespreken en vervolgens hierop terug komen.

Veel kinderen en ouders maken gebruik van het pad naast het Rughuis. Dit pad is eigendom van een ontwikkelaar en wordt nu ook gebruikt voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen voor een particuliere woning in aanbouw. Kunnen er afspraken worden gemaakt over de tijdstippen van aan- en afvoer? Tevens is er een vergunning verleend voor de bouw van 22 appartementen. Het pad wordt dan de toegang tot de appartementen. Zijn hier ook afspraken gemaakt over de tijden van aan- en afvoer? Wij nemen contact op met team Vergunningen en zullen zodra de vergunning is verleend, deze doormailen.

Definitief besluit verplaatsing Kiss & Ride strook