Geen kunstgrasveld op de Kollenberg

Enkele jaren geleden zijn er plannen gesmeed om een kunstgrasveld aan te leggen op de hoek van de Dunckellaan, Henssenlaan en Kribslaan. Het veld was bedoeld voor sport, voor spel en voor andere sociale activiteiten. Dit plan is nu, voorjaar 2023, helemaal van de baan. Er is evenmin een alternatief.
Het project kende destijds een begroting van € 90.000,- . Ondanks een aantal toezeggingen kwam dit bedrag niet op tafel bij sponsoren en bij de gemeente.

Het gevolg was dat er een nieuw plan kwam in een meer sobere variant ten opzichte van de eerste ambitieuze plannen. Maar ook deze afgeslankte versie bleek uiteindelijk onhaalbaar. Een van de redenen was ook dat niet alle buurtbewoners even enthousiast bleken te zijn. Met name de direct omwonenden hadden bezwaren tegen de realisering van dit sportveld.

Een alternatieve locatie, een veld aan de Charles Beltjenslaan achter het Gemmaklooster, was nog enige tijd een serieuze optie. Op dat grasveld staat al een paar speeltoestellen en zijn enkele kleine doelen, voor bijvoorbeeld voetbal, aanwezig.

Om onbekende redenen is nu ook deze alternatieve plek definitief van de baan. De gemeente gaf in eerste instantie aan de keuze voor dit alternatief te ondersteunen, maar eiste ook hier dat er voldoende draagvlak bij de omwonenden en bewoners in de directe omgeving zou zijn.

Dit onderzoek is er niet geweest, de plannen zijn nu definitief van de baan en de werkgroep is gestopt met verdere activiteiten om nog een plek te realiseren voor sport, spel en andere sociale contacten.

Bestuur Wijkplatform KLP, april 2023