De Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente om een bestaand mountainbikepad op de Kollenberg te verleggen naar de Eendenpoelweg en hierdoor komen de mountainbikers niet meer langs de Rosakapel.

In de bijlagen ziet u het aanvraagformulier en een quickscan in het kader van de wet Natuurbescherming.