Beste buurtbewoner,

Vorig jaar november informeerde de gemeente Sittard-Geleen u over de plannen voor de invulling van de voormalige Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid 70 te Sittard. Dit gebeurde tijdens een online informatiebijeenkomst. Misschien was u hierbij aanwezig.

Een heel nieuw zorgconcept
In het afgelopen jaar is er verder gewerkt aan deze plannen. Wij vragen nu, mede namens de gemeente Sittard-Geleen en het ontwikkelteam van Wonen Limburg, opnieuw uw reactie. Het is de bedoeling dat er in de voormalige Ambachtsschool een heel nieuw zorgconcept komt voor mensen (van jong tot oud) die een intensieve zorgvraag hebben. We willen hier voor hen een fijne woonplek realiseren.

Hoe maken we het gebouw onderdeel van uw buurt?
We vinden het belangrijk dat deze plek straks onderdeel uitmaakt van uw buurt. Een plek waar ontmoeten centraal staat, door middel van bijvoorbeeld een huiskamer, leefkeuken, werkplaats of iets anders. Niet alleen voor de bewoners van het zorggebouw, maar voor de hele buurt. U woont en leeft in de buurt. Daarom horen we graag van u welke behoeften en wensen er zijn. We vinden het belangrijk dat u en andere buurtbewoners hierover meedenken en meepraten. Uw ideeën zijn heel welkom.

Uitnodiging wijkatelier 13 december
Mede namens de gemeente nodigen wij u dan ook van harte uit om op dinsdag 13 december van 19.00 tot 20.30 uur met ons in gesprek te gaan en mee te denken. Dat doen we tijdens een wijkatelier. Dit vindt plaats in de Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid 70 in Sittard. Wij lichten dan ook de plannen toe die we tot nu toe hebben.

We zien u toch ook?
We vinden het ontzettend fijn als u op 13 december aanwezig bent. We zetten graag een stoel voor u klaar en bieden koffie aan. Daarom vragen we u om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan door uiterlijk 9 december voor 12.00 uur een e-mail te sturen naar post@wonenlimburg.nl onder vermelding van aanmelding Wijkatelier Ambachtsschool Sittard.

Tot slot:
Heeft u op voorhand al vragen over het wijkatelier of deze brief? Neem dan gerust contact op met Tirza Houben, manager Publieke Waarde Wonen Limburg, bereikbaar via mailadres  tirza.houben@wonenlimburg.nl

Met vriendelijke groet,

Tirza Houben, Manager Publieke Waarde, Wonen Limburg
Leonne Delahaije, Manager team Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Sittard-Geleen

Klik hier om de brief te lezen die bij de omwonenden bezorgd is.