nieuwbouwplannen De Baenje

Augustus 2022:

Er is een kapvergunning aangevraagd voor een aantal bomen op het terrein van De Baenje.

Zie hier de aanvraag.

Juli 2022:

Het is alweer enige tijd geleden dat we van het buurtcomité WijWonen een nieuwsbrief ontvingen. In de deze week ontvangen nieuwsbrief leest u wat er in de afgelopen weken gebeurd is en wat de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouwplannen van zorgcentrum De Baenje is. Op pagina 5 van de nieuwsbrief staat een uitnodiging om op 20 juli een informatieavond te bezoeken in de Foroxity – Lounge bar.

Zodra we de in de nieuwsbrief vermelde bijlagen ontvangen hebben, zullen we deze toevoegen aan dit dossier.

De nieuwsbrief kunt u hier helemaal lezen.

April 2022:

Op 4 april 2022 verscheen nieuwsbrief nr. 5 van het buurtcomité WijWonen.

Op 14 april 2022 verscheen nieuwsbrief nr. 6 van het buurtcomité WijWonen waarin teleurstelling wordt uitgesproken over de inhoud van de informatiebijeenkomst.

Op 22 april 2022 is nieuwsbrief nr. 7 verschenen. In deze laatste nieuwsbrief wordt een aantal acties aangekondigd als gevolg van de teleurstelling na de informatiebijeenkomst.

Deze nieuwsbrieven kunt u lezen door op het nummer van de nieuwsbrief te klikken.

April 2022:

We ontvingen op 29 maart 2022 de vierde nieuwsbrief van het buurtcomité Wij Wonen inzake de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van het zorgcomplex De Baenje. Deze vierde nieuwsbrief is een verslag van een vergadering van het buurtcomité eind maart 2022. Het verslag kunt u hier lezen.

Maart 2022:

Het buurtcomité WijWonen heeft een derde nieuwsbrief uitgebracht die u hier kunt lezen.

Het buurtcomité Wijwonen heeft voor eigen rekening alle politieke partijen, inclusief de zittende raadsleden woensdag 16 februari 2022 om 19:00 uur uitgenodigd in de oude/nieuwe trots van Sittard: het voormalige Bisschoppelijk College, thans “Double Tree by Hilton” hotel.

De politieke partijen van onze gemeente waren als volgt vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst: Stadspartij (4 personen); CDA (3x); D66, GOB en GroenLinks (elk 2x); Lokaal SGB, PvdA, SPA en DNA (elk 1x)

Om de aanwezigen inhoudelijk goed te informeren heeft WijWonen een PowerPoint presentatie vertoond en daarbij mondeling de nodige informatie, kanttekeningen en kritische opmerkingen geplaatst. Het is alle aanwezigen voldoende duidelijk geworden wat de initiatiefnemers (ZoWonen en Zuyderland) voor ogen hadden en waar WijWonen absoluut op tegen is.

Deze presentatie werd algemeen als bijzonder informatief ontvangen en heeft dan ook aansluitend tot een uitvoerige gedachtewisseling geleid.

Tot slot hebben wij alle aanwezigen, maar ook het College van Burgemeester en Wethouders, op donderdag 17 februari j.l. per e-mail de PowerPointpresentatie toegestuurd.

Om u inzicht te geven in de wijze waarop WijWonen de Sittardse politiek geïnformeerd heeft treft u hier deze PowerPointpresentatie (in PDF-formaat) aan.

December 2021:

Door hier te klikken kunt u nieuwsbrief nr. 2 lezen van het buurtcomité Wij Wonen.

Na overleg is onder meer besloten dat ZoWonen alle activiteiten met betrekking tot de geplande nieuwbouw op het terrein stop zal zetten en verder geen acties zal  ondernemen voordat overeenstemming bereikt is over de gewijzigde plannen.

Het is echter aan ZoWonen zelf of zij wachten met de sloop van de bestaande gebouwen en dat zij bij nader inzien toch de bestaande gebouwen kunnen integreren in een nieuw scenario. Voor de sloop is een vergunning verleend. Mocht de sloop (voorlopig) niet doorgaan dan zal Leegstandsbeheer weer worden 'ingehuurd'.

November 2021:

In het najaar van 2021 is het buurtcomité Wij Wonen opgericht naar aanleiding van de presentatie van de nieuwbouwplannen van het zorgcomplex De Baenje. Via de website van ons wijkplatform Sittard Zuid-Oost, of zoals u wilt Kollenberg – Leyenbroek – Park, gaan we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze geplande nieuwbouw.

Als eerste wapenfeit op deze nieuwe pagina kunt u de brief lezen die het comité Wij Wonen bij de omwonenden van De Baenje bezorgd heeft. Op vrijdag 19 november heeft het buurtcomité een nieuwsbrief doen uitgaan die u hier kunt inzien.

Jean Baggen