Nieuwsbrief april 2022

Hier leest u de tweede digitale nieuwsbrief zoals die in het weekend voor Pasen 2022 verstuurd is naar een aantal emailadressen dat op onze contactenlijst staat. Wilt u de nieuwsbrief ook direct als email ontvangen, meld u dan aan via dit formulier.

Onrust aan de rand van ons monumentale stadspark

Wie wel eens een ommetje in ons stadspark maakt heeft de raamaffiches bij de huizen rondom tennispark SLTC ongetwijfeld opgemerkt. Er zijn plannen voor de aanleg van padelbanen. De belangen van de tennisclub en die van de direct omwonenden lopen hierbij niet parallel. Voldoende reden om zowel de bewoners als het bestuur van de club te vragen hun visie op de aanleg van padelbanen toe te lichten. Beide visies kunt u hier lezen.

Uitnodiging infomatiebijeenkomst over wateroverlast op 25 mei

Datum: woensdag 25 mei 2022
Locatie: Activiteitencentrum Leyenbroek, Leyenbroekerweg 113C
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Sinds mei vorig jaar houdt Wijkplatform KLP geen reguliere vergaderingen maar organiseert deze op verzoek van bewoners of op eigen initiatief als wij belangrijke informatie met u willen delen in een interactieve sessie. Wij nodigen u uit deel te nemen aan een informatieve sessie over de aanpak van wateroverlast onder het motto:

Klimaatverandering treft ons allemaal

Wat doet u als het KNMI een code oranje afgeeft vanwege onweersbuien met mogelijk wateroverlast tot gevolg? Hoe heeft u de situatie in mei 2018 meegemaakt?

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Visie Watersley en omgeving

Visie Watersley en omgeving
alle belanghebbenden aan tafel

Op verzoek van Watersley Sports & Talentpark heeft een gerenommeerd bureau met landschapsontwerpers / landschapsontwikkelaars (HeusschenCopier) een inventarisatie van het terrein gedaan en uitgangspunten voor de visie voor het gebied Watersley en omgeving geformuleerd.

Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor interactieve sessies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Op 4 april 2022 vond het eerste overleg plaats. Aan tafel zaten meerdere vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente, IVN Munstergeleen, Stichting Behoud Kollenberg, Stichting Wijkplatform Kollenberg-Leyenbroek-Park, Watersley Sports & Talentpark en HeusschenCopier.

Wat is het beoogde resultaat? De totstandkoming van een breed gedragen visie voor Watersley en omgeving.

Wat zijn de uitgangspunten? Op het terrein bevinden zich de das (er is een kraamburcht aan de rand van het gebied), de hazelworm, broedvogels en vleermuizen. Instandhouding van deze leefgebieden, minimalisatie van verstoringen en een beleid passend binnen de kaders van het natuurnetwerk en het beschermingsgebied Nationaal Landschap maken deel uit van de ecologische uitgangspunten— lees hier verder.

Nieuwbouwplannen De Baenje

In het najaar van 2021 werden de nieuwbouwplannen van het verzorgingshuis De Baenje aan de Schuttestraat en Jubileumstraat gepresenteerd. Naar aanleiding van die presentatie is het buurtcomité WijWonen opgericht. Het Wijkplatform heeft met WijWonen afgesproken dat alle nieuwsbrieven ook via onze website verspreid worden. Op die wijze worden de plannen breder onder de aandacht gebracht dan alleen onder de buurtbewoners. Op onze site is een nieuwe pagina geopend ‘Nieuwbouwplannen De Baenje’, daar vindt u het laatste nieuws over deze plannen.

Lees hier verder.

Oproep voor versterking van ons bestuur

Een jaar geleden is het bestuur gestart met een nieuwe werkwijze in hoofdzaak bestaande uit communicatie met de wijkbewoners via digitale nieuwsbrieven, via een gloednieuwe website en via een Facebookgroep waar op dit moment al iets meer dan 100 leden bij aangesloten zijn. In 2021 is onze huidige secretaris verhuisd. Als u zich afvraagt of een bestuurstaak bij het wijkplatform misschien wel interessant voor u kan zijn, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen. We zijn inderdaad op zoek naar een nieuwe secretaris. In een persoonlijk gesprek kunnen we een en ander uitgebreid toelichten.

Fotopagina met foto’s van Frits Fleischeuer

Sinds 11 april 2022 is een nieuwe pagina op de website online met een aantal foto’s uit het archief van Frits Fleischeuer. Foto’s over het Leyenbroek van weleer. Frits heeft een enorm archief aan foto’s en documenten over de geschiedenis van Leyenbroek. Hij wil een groot aantal van zijn foto’s delen met alle inwoners van onze wijken en met iedereen die belangstelling heeft in de geschiedenis van de wijk. De pagina zal in de komende dagen uitgebreid worden naar een tiental foto’s en daarna, in overleg met Frits, geleidelijk verder groeien. Als voorbeeld in deze nieuwsbrief een foto van de Oude Heerlenerweg richting Leeuwerik met op de achtergrond één van de dorpspompen (1910). Klik hier.