Notulen vergaderingen Wijkplatform KLP

 

Onderstaand de notulen en onderwerpen van de vorige vergaderingen.


Klik hier voor de notulen van 10 mei 2021

Onderwerpen:
Zorgwoningen Oude Heerlenerweg 12 / Vijverweg / toekomstvisie 2030 gemeente Sittard-Geleen / Kapellerweg verbreding riool / verkeerssituatie Heerlenerweg en Leyenbroekerweg / zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost / Aanmelding Facebookgroep / AVG


Klik hier voor de notulen van 8 maart 2021

Onderwerpen:
Wateroverlast, status onderzoek / bomenkap Gemmaklooster / mogelijkheden tijdelijke maatregelen voorkoming rioolwateroverlast Kapellerweg / mountainbike route / project Visie 2030 Sittard-Geleen /presentatie logo KLP / update buurtpreventieteam / hout stoken AVP / parkeerdruk Broekstraat tijdens riool werkzaamheden / planning vervanging lichtmasten / verkeersmaatregelen Heerlenerweg/Leyenbroekerweg / zwerfafval opruimdag / zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost / terugmelding over presentatie narratief onderzoek / lancering van nieuwe website KLP / hondenpoep / ontwikkelingen gebied Watersley / melding rattenoverlast.

Extra bijlage:

Klik hier voor de presentatie betreffende de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen


Klik hier voor de notulen van 11 januari 2021

Onderwerpen:
Rioolverzwaring Kapellerweg / onderzoek wateroverlast / bomenkap Gemmaklooster / toekomstvisie en accomodatievisie Sittard-Geleen / mountainbike routes / digitalisering Wijkplatform / aanpak verkeersoverlast / zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost / straatverlichting / zonneparken en windmolens / hout stoken / bladkorven.


Klik hier voor de notulen van 9 november 2020

Onderwerpen:
Nieuwe stadsdeel manager / bomenkap Gemmaklooster / nieuwe wijkagent / mountainbike routes / inzet smileys / digitale nieuwsbrief / nieuwe website / onderhoudsniveau gemeente / narratief onderzoek Zuyd Hogeschool / dienstencentrum WOCO.


14 sep 2020 heeft de vergadering niet plaatsgevonden i.v.m. Covid-19.

13 juli 2020 heeft de vergadering niet plaatsgevonden i.v.m. Covid-19.

11 mei 2020 heeft de vergadering niet plaatsgevonden i.v.m. Covid-19.


Klik hier voor de notulen van 9 maart 2020

Onderwerpen:
Troittoir Hoeferlaan / parkeren rond school Leyenbroek / wateroverlast / bomenplan provincie / Zuyd Hogeschool / wijkagent / buurtpreventieteam / redactie wijkbulletin / Oude Heerlenerweg 12 / herdenkingskruis Leyenbroekerweg / activiteitencommissie.


Klik hier voor de notulen van 13 januari 2020

Onderwerpen:
Presentatie IVN over Watersley en Bomenbeleidsplan / stoep Hoeferlaan / gat fietspad Leyenbroekerweg / weer zonder wijkagent / petitie wateroverlast / speelveld Dunckellaan / snuffelfiets / zwerfafval opruimdag / parkeren rond school Leyenbroek / te hard rijden in de wijk / bijeenkomst alle platforms / vertrek secretaris.