De asfaltlagen in de Brountslaan en Dunckellaan zijn aan slijtage onderhevig, waardoor de kwaliteit van de verharding op dit moment in een slechte staat verkeert. In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen wordt daarom onderhoud aan deze straten uitgevoerd. Deze werkzaamheden starten op maandag 11 oktober 2021.

Door het klikken op deze link ziet u welke werkzaamheden aan beide straten worden uitgevoerd en in welk tijdsbestek.