De gemeente Sittard-Geleen stelt tijdelijk veertig plekken beschikbaar als opvang voor asielzoekers. Als opvanglocatie is gekozen voor het leegstaand zorgcomplex De Baenje aan de Schuttestraat. Deze opvangplaatsen worden tot uiterlijk 15 december 2021 beschikbaar gesteld. Het pand wordt nu in gereedheid gebracht om 40 mensen tijdelijk te huisvesten. Het COA heeft iedere provincie gevraagd een honderdtal plekken beschikbaar te stellen. De gemeente Sittard-Geleen heeft bij alle omwonenden van De Baenje een brief bezorgd. Die brief kunt u hier lezen.