In het voormalig zorgcentrum De Baenje wonen inmiddels 32 vluchtelingen, grotendeels bestaand uit jonge gezinnen. In de bijgevoegde brief van burgemeester leest u meer over de gang van zaken ter plekke. Mochten er na het lezen van de brief nog vragen zijn, dan kunt u deze sturen naar noodopvang@sittard-geleen.nl

De bedoeling is dat deze vluchtelingen tot medio december in dit zorgcentrum verblijven.