Uitkomst van de ledenvergadering van 18 januari 2022:

De leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de aanleg van twee padelbanen en de fundering voor 4 padelbanen. Op de vergadering zijn de plannen uitgebreid toegelicht en er was ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Een lid betwijfelde of de gehanteerde input voor de zogenaamde langtijdgemiddeld meting bij het akoestisch onderzoek correct is. De padelcommissie twijfelde hier niet aan. Het is aan de gemeente om bij de beoordeling van de uiteindelijke vergunningaanvraag in ieder geval ook naar de mogelijke geluidsoverlast te kijken.

Aanleg padelbanen bij SLTC

Onlangs werd bekend dat SLTC vier padelbanen wil gaan aanleggen. Hiertoe is een verzoek aan burgemeester en wethouders gestuurd om te mogen afwijken van de ter plaatse toegestane bouwhoogte van 3 meter. Rond de vier banen zal een hek komen van 4 meter hoog.  Om de geluidsoverlast van padel enigszins te beperken is een geluidsscherm van 60 meter lang en 6 meter hoog gepland.

Door te klikken op de naam van het rapport kunt u het gehele rapport ‘akoestisch onderzoek industrielawaai’ inzien dat in opdracht van de Tennisvereniging SLTC is opgesteld.

De aanvraag om deze banen te mogen realiseren kunt u inzien door op ‘aanvraag aanleg padelbanen’ te klikken. In deze aanvraag wordt vermeld dat de aanleg in strijd is met de regelgeving ruimtelijke ordening.

Buurtbewoners zijn van mening dat de huidige geluidoverlast van SLTC zijn grens heeft bereikt en buurtbewoners overwegen bezwaar te maken tegen de aanleg van deze vier padelbanen. Daarnaast blijkt dat dit plan strijdig is met de visie over de tennisbanen, welke in het rapport “Renovatie Stadspark Sittard 2012“  van Buro SANT en CO staat vermeld.

Onderstaande tekst is uit het bewuste rapport:

“4.6 Tennisvelden De tennisvelden worden meer onderdeel van het park. Ze zijn gelegen in het deel tussen de Keutelbeek en de Molenbeek. Dit deel van het park krijgt een natuurlijkere uitstraling middels kruidenvegetatie, hagen en inheemse bomen. Het tennisterrein moet hierin meedoen. Tussen de velden en langs de randen van het terrein komen losgestrooide bomen die als een filter moe- ten gaan dienen tussen tennis en park. Door de bomen los te strooien wordt tevens voorkomen dat het gaat lijken op een afplant, dit is op deze locatie namelijk niet gewenst. Waar mogelijk worden hekwerken verwijderd, bij vervanging transparante hekwerken toepassen. Het terrein aan de parkzijde wordt omringd door een haag van 1.5 meter. Het parkeren wordt alleen gesitueerd aan de westkant van de tennisvelden. De weg langs de beek, vanaf de parkeerplaats van de tennisvelden richting het zuiden, wordt als voetpad ingericht. Om voldoende parkeergelegenheid te behouden wordt de parkeerplaats anders ingericht. In plaats van aan één kant dwars parkeren en de andere kant langs parkeren komt er een situatie waar aan beide zijden dwars wordt geparkeerd. De consequentie hiervan is dat het parkeerterrein 5 meter opschuift richting tennisbaan. Om de kwaliteit van zichtlijnen en het beeld vanuit het park te verbeteren zouden de reclame-uitingen op de afrasteringen niet hoger mogen zijn dan de hagen (1,5 meter). Mocht er in de toekomst gelegenheid zijn tot herschikking of verkleining van het aantal tennisvelden, is hier de mogelijkheid ruimte te geven aan de beeknatuur en dit gebied verder te betrekken bij het park.”