De Molenweg en Vijverweg tot de Bernhardlaan in Sittard zijn recent gereconstrueerd. Voorafgaand aan deze reconstructie kon in deze twee straten op de rijbaan geparkeerd worden. Inmiddels is gekozen voor parkeren in parkeerstroken langs de weg en is de weg ook daarop ingericht. In de praktijk blijkt echter dat nog steeds op enkele plaatsen op de rijbaan geparkeerd wordt.

De rijbaanbreedte van circa 4,80-5,00 meter laat parkeren op de rijbaan niet toe. Het gaat ten koste van de doorstroming, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. De wegen worden onder andere intensief gebruikt door scholieren van/naar de in de directe nabijheid gelegen scholen.

Om de voorgaande redenen wil de gemeente de Molenweg en het aansluitende gedeelte van de Vijverweg tot aan de Bernhardlaan, opnemen in een parkeerverbodszone. Die sluit aan op de reeds bestaande parkeerverbodszone in de Broekstraat.

Het voorgenomen besluit kunt u hier inzien.