Tot op heden is de maximale parkeertijd in de parkeerzone in de Felix Ruttenlaan en Kollenberg 1 uur. Deze korte tijd is gekozen om te voorkomen dat bezoekers van de binnenstad in deze straten parkeren. De blauwe zone is gecreëerd om bezoekers van de bewoners te kunnen laten parkeren. Het ene uur parkeertijd wordt door meerdere bewoners tekort bevonden.

Nu verkeersmaatregelen het inrijden en parkeren in deze straten verder onaantrekkelijk maken, ziet de gemeente een mogelijkheid om de parkeertijd in de blauwe zone te verlengen zonder dat er sprake is van een risico dat er meer bezoekers van het centrum zullen parkeren.

Lees hier het definitieve besluit; klik op situatieschets om een compleet beeld te krijgen.