Reanimatie in Kollenberg – Leyenbroek – Park

Een plotselinge hartstilstand …

Elke dag sterven in Nederland 35 mensen buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand. Vaak in en rond het huis. Hun kans om te overleven wordt sterk verhoogd als er binnen 6 minuten mensen ter plekke zijn die starten met reanimeren en een AED gebruiken.

Uw hulp is erg belangrijk om deze levens te kunnen redden!

Stichting Burgerhart Sittard-Geleen zet zich in om de gemeente Sittard-Geleen hartveilig te maken en te houden. Het doel is dat het bewoonde grondgebied van de gemeente afgedekt wordt door een aantal 6 minuten cirkels, gebaseerd op de locatie van een AED. Daarnaast is het streven dat minimaal 1% van de burgers in onze gemeente burgerhulpverlener is en opgeroepen kan worden bij een plotselinge hartstilstand.

Om u een idee te geven, dit zijn de cijfers van begin 2021

0
Ongeveer 1% van ons inwonersaantal
0
Aantal oproepbare burgerhulpverleners

Helpt u mee? Wilt u ook leren reanimeren?

Uitgebreide informatie vindt u op www.burgerhartsittardgeleen.nl.