Succesvolle zwerfafval-opruimdag 26 maart 2022

door: Yolanda Hogenboom

Afgelopen zaterdag 26 maart 2022, was het weer zover. In heel Sittard-Geleen waren groepen vrijwilligers actief. Zo ook in de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park (Sittard Zuid-Oost). Onder een strak blauwe hemel zijn ruim 30 vrijwilligers op zoek gegaan naar afval buiten de afvalbak.

Met stip op nummer 1 staat de sigarettenpeuk met filter.

Die liggen met honderden op de grond. Als je even googelt, blijkt algauw dat het onschuldig lijkende peukje helemaal niet zo onschuldig is. De Plastic Soup Foundation licht toe: in sigaretten filters zit cellulose acetaat. Een nagenoeg onafbreekbaar plastic. Na jaren valt het weliswaar in kleine stukjes uiteen maar het is niet weg; het komt in onze bodem terecht.

Op plek nummer 2: lege blikjes en bekers van onze fastfood ketens.

En verder veel verpakkingen, snoeppapiertjes en kapot glas.

Vreemdste vondsten waren wel een onderbroek (!) en een vol 6-pack bier.

In totaal is naar schatting 150 kg troep verzameld.

Een mooi maar ook in en in triest resultaat. Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Opruimdag 22 maart 2021

In januari ontvingen wij als Wijkplatform KLP een uitnodiging om mee te doen aan de landelijke Zwerfafval Opruimdag. Deze uitnodiging hebben we opgepakt. Onze wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park ogen weliswaar op het eerste gezicht best schoon maar als je even iets beter kijkt, kan het schoner. En ook aan onze jeugd willen we een boodschap meegeven. Een hele duidelijke boodschap: vervuiling in de openbare ruimtes om ons heen, op de straten, in de parken, in de beken en sloten … dat komt niet ‘uit de lucht’ vallen. Dat doen we zelf. En we zullen ook zelf in actie moeten komen om dit te veranderen.
‘Ook zelf’ dat betekent: ook wij, ook ik!
Een aantal telefoontjes verder had ik de eerste toezeggingen van vrijwilligers binnen en meerdere helpers die ook gingen bellen. De groep breidde zich snel uit, super. In februari heb ik ons Wijkplatform als groep en de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park als ons schoonmaakgebied opgegeven. Een gezamenlijke aftrap waarbij iedereen meteen zijn attributen zou krijgen en een gezellige bijeenkomst achteraf leek me leuk. Bewoners verbinden, met elkaar in contact brengen is immers ook een van onze doelen.

Achter de schermen zijn groepjes van minimaal 2 personen gevormd, zijn onze wijken in ‘beprikbare’ stukken geknipt en zijn verschillende afvalverzamelplaatsen aangewezen. Helaas, de tijd verstreek maar onze lockdown regels versoepelden niet. Geen gezellig samenzijn dus. Jammer. Alle informatie is per mail gegeven en de attributen zijn thuisbezorgd.

Met een flink aantal vrijwilligers zijn alle hoeken en uithoeken van onze wijken afgespeurd op rondzwervend afval. Alles is opgepakt en bijeengebracht. In totaal ca. 100 kg! Meer dan menige bewoner gedacht had 😊.
Vrijwilligers bedankt! Hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet.

Veel vrijwilligers hebben aangegeven vaker te willen helpen. Misschien is het project ‘Zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost’ voor hen – of wellicht ook voor u als lezer – interessant. Een project waarbij een team van wijkbewoners een aantal keren per jaar gezamenlijk aan de slag gaat. Niet volledig vrijwillig en niet volledig ‘om niet’. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief (reeds in het bezit van onze vrijwilligers).

Naschrift:
Sittard-Geleen heeft een opperprikker! Een al wat oudere man die zich in eerste instantie alleen maar ergerde aan het rondslingerende zwerfafval. Met die ergernis alleen veranderde er niets. Hij heeft de handen uit de mouwen gestoken en woont inmiddels in een wijk die hij zelf schoongemaakt heeft en schoon houdt. Hij geeft ook voorlichting op lagere scholen. Hij vertelt daar dat hij als oude man niet voor zijn eigen schonere omgeving komt praten, nee, hij komt daar speciaal voor hun omgeving! Hun toekomst. “Ik ben al oud” zegt hij. De kinderen in de klas kunnen dat alleen maar beamen, ze vinden hem eigenlijk stokoud. Hij vraagt de kinderen: “als jullie vandaag – zomaar achteloos – een blikje weg gooien – weten jullie dan hoelang dat blijft liggen? Enig idee, hoe oud jullie zijn als het er nòg ligt?” Na verschillende foutieve antwoorden, verklapt hij: “dan zijn jullie net zo oud als ik nu ben!” Verbazing alom. Het duurt even voor het kwartje valt. En hopelijk duurt het heel veel langer voordat uit de handen van deze kinderen – zomaar achteloos – een nieuw blikje op de grond valt. Klik hier voor de PDF zelfwerkzaamheid .