Zwerfafval opschoondag 23 maart 2024

door Yolanda Hogenboom

Voor de gemeente Sittard -Geleen was dit de 20ste editie van de landelijke opschoondag. Ter gelegenheid van dit jubileum kregen vrijwilligers de mogelijkheid om mee te gaan met de gemeentelijke professionals en na te praten met koffie en vlaai in een van drie lagers. Een leuk initiatief maar betekent wel dat de groep vrijwilligers gezamenlijk ’s ochtends start en met z’n allen zwerfafval verzamelt vanuit hetzelfde vertrekpunt. En zo doen wij dat niet in onze wijken.

Toen wij als wijkplatform Sittard Zuid-Oost (KLP) 4 jaar geleden voor het eerst met de landelijke opschoondag mee wilden doen, gaven onze vrijwilligers aan dat zij graag in de buurt van hun eigen woning wilden opruimen. Liefst samen met een of twee buurtgenoten. En de een wilde graag ’s morgens vroeg beginnen, de ander om 11 uur en weer een ander kon alleen ’s middags deelnemen.

Allemaal geen enkel probleem.

De gemeente levert de benodigde attributen en het wijkplatform zorgt dat deze materialen bij de vrijwilligers komen, maakt een indeling van wie met wie loopt en verdeelt de te belopen routes. In onderling overleg besluiten de groepjes zelf hoe laat gestart wordt.

De weersvoorspellingen waren dit jaar ongunstig. Het was een koude dag met veel regen en zelfs een behoorlijke hagelbui. Gelukkig heeft dat niemand weerhouden de straat op te gaan. Gelijk voorgaande jaren is er weer behoorlijk veel afval verzameld.

’s Middags laat in de nazit werd voorzichtig hoopvol gesteld: denken en hopen we het alleen maar of was er dit jaar nu werkelijk iets minder afval???

Zwerfafval opschoondag 18 maart 2023

door Yolanda Hogenboom

Zaterdag 18 maart 2023 was het de landelijke zwerfafval opschoondag. Afgelopen twee jaar viel deze dag samen met onze jaarmarkt St. Joep en werd de opschoondag in Sittard-Geleen naar een week later verschoven. Zo niet dit jaar, deze keer liepen we op dezelfde dag als overal elders in het land met St. Joep nog in het vooruitzicht.

In verschillende wijken in Sittard-Geleen zijn vrijwilligers erop uitgetrokken om zwerfafval op te ruimen. In onze eigen wijken – Kollenberg,  Leyenbroek en Park – zijn maar liefst 20 volwassenen en 2 kinderen met grijper en vuilniszak op zoek gegaan naar vuilnis buiten de vuilnisbak.

Veel van onze vrijwilligers hebben – heel plezierig – al eerder meegedaan en ontvangen een verzoek tot deelname per email. Om ook nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren, plaatsen we een oproep op onze Facebook pagina (Sittard Zuid-Oost) en op onze website.

De oproep op Facebook ontlokte een reactie waarin gemeld werd dat als iedereen zijn eigen afval mee naar huis neemt en daar in de prullenbak gooit, de opschoondagen niet meer georganiseerd zouden hoeven worden. Omdat feitelijk de rommel die anderen weggooien, opgeruimd wordt. Dat is natuurlijk waar. In een ideale wereld ligt er geen zwerfafval op straat, is er geen graffiti, geen vandalisme, geen diefstal, geen mishandeling etc. etc.. Maar helaas die ideale wereld bestaat niet en ik ben blij met al diegenen die zich inspannen om de minder mooie kanten van onze maatschappij aan te pakken.

En ook dit jaar, ook al viel de opschoondag nog voor onze jaarmarkt, bleken alle inspanningen niet voor niets. Er is wederom veel afval verzameld. Wat dat betreft was het fijn dat de vaak zware afvalzakken bij iedere openbare afvalbak geplaatst mochten worden.

En dus nee, die foto van die eenzame rode vuilniszak bij de visvijver, is niet de ‘totale vangst’ van dat gebied … het was de eerste zak.
En nee, ook die foto met die andere zakken is niet de ‘totale buit’ … dit is opgehaald door slechts 2  van de 9 groepjes vrijwilligers.

World Cleanup Day en ‘Clean Up March’

door Yolanda Hogenboom

In 2008 is in Estland de World Cleanup Day ontstaan. Daar verenigden 50.000 mensen zich om het hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Dit simpele idee is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Op zaterdag 17 september 2022 zijn in meer dan 190 landen miljoenen vrijwilligers in actie gekomen om de wereld een beetje schoner te maken.

Vaste Prik organiseerde dit jaar haar tweede ‘Clean Up March’ waarbij deze keer gedurende de hele week zwerfafval verzameld is en er gerichte acties waren met kinderen van verschillende basisscholen en er verschillende verzamelplaatsen voor vrijwilligers waren. Ook in onze eigen wijken, in Sittard Zuid-Oost, zijn vrijwilligers actief geweest.

Vanuit de verzamelplaats op de Hoeferlaan is op 17 september een klein groepje bewoners met grijper en afvalzak erop uitgetrokken. Heel gericht zijn de plekken waar altijd veel zwerfafval ligt onder handen genomen en schoongemaakt. Helaas kreeg de groep vlak na vertrek een enorme plensbui over zich heen waardoor iedereen door en door nat en het afval extra zwaar werd. De meegenomen trolleys bleken hierdoor een echte uitkomst.

De tweedelige fiets moesten we desondanks toch laten staan.

De gevulde rode vuilniszakken konden bij iedere gemeentelijke afvalbak achtergelaten worden. Veel van deze zakken zijn door de organisatie van Vaste Prik opgehaald om het kunstwerk de Turtle of Trash in het centrum van Geleen te vullen.

Na een snelle wissel van de natte kleding werd er opnieuw verzameld en gezellig nagepraat met koffie en vlaai.

‘Clean Up March’ & Bright festival

Doe mee aan de ‘Clean Up March’ in je eigen straat en bezoek het Bright festival in het centrum van Geleen.

In Sittard-Geleen staat de hele volgende week (van 12 tot en met 18 september 2022) in het teken van afval, bewustwording en circulariteit.

‘Clean Up March’

Vaste Prik, een krachtenbundeling van vrijwilligers in Sittard-Geleen die geregeld zwerfafval in onze gemeente opruimen, organiseerde vorig jaar tijdens de World Clean Up Day een ‘Clean Up March’ / Opruim Mars van Sittard naar Geleen. Tijdens deze 5 km lange mars van Sittard naar Geleen werd door alle deelnemers zwerfafval opgeruimd.

De ‘Clean Up March’ die dit jaar georganiseerd wordt, bestaat eruit dat iedereen gedurende de hele week in zijn eigen woonwijk aan de slag kan met het opruimen van zwerfafval. De benodigde attributen worden aangeleverd en alle zakken zwerfafval worden opgehaald.

Samen met het Stadslab wordt met de verzamelde zakken vuilnis een collectief kunstwerk de Turtle of Trash gevuld. Dit kunstobject blijft ca. 2 weken in het centrum van Geleen staan om extra bewustwording rondom zwerfvuilproblematiek te creëren.

Meedoen, zelf een prikactie in je buurt starten of vragen?
Stuur een email naar vastepriksittardgeleen@gmail.com en kijk op www.vastepriksittardgeleen.nl.

Bright festival.
Dit jaar is er een Bright festival in het centrum van Geleen waarbij aan de hand van een uitgebreid programma ingegaan wordt op innovatie, circulariteit – wat is dat eigenlijk? – en duurzaamheid. Kijk voor het uitgebreide programma op www.brightfestival.nl.

Zwerfafval opschoondag 26 maart 2022

door Yolanda Hogenboom

De landelijke opschoondag in Sittard-Geleen is altijd een weekje later. Eerst St. Joep, dan tijd voor de troep!

Afgelopen zaterdag 26 maart 2022, was het weer zover. In heel Sittard-Geleen waren groepen vrijwilligers actief. Zo ook in de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park (Sittard Zuid-Oost). Onder een strak blauwe hemel zijn ruim 30 vrijwilligers op zoek gegaan naar afval buiten de afvalbak.

Met stip op nummer 1 staat de sigarettenpeuk met filter. Die liggen met honderden op de grond. Als je even googelt, blijkt algauw dat het onschuldig lijkende peukje helemaal niet zo onschuldig is. De Plastic Soup Foundation licht toe: in sigaretten filters zit cellulose acetaat. Een nagenoeg onafbreekbaar plastic. Na jaren valt het weliswaar in kleine stukjes uiteen maar het is niet weg; het komt in onze bodem terecht.

Op plek nummer 2: lege blikjes en bekers van onze fastfood ketens.

En verder veel verpakkingen, snoeppapiertjes en kapot glas.

Vreemdste vondsten waren wel een onderbroek (!) en een vol 6-pack bier.

In totaal is naar schatting 150 kg troep verzameld. Een mooi maar ook in en in triest resultaat.

Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Zwerfafval opschoondag 22 maart 2021

In januari ontvingen wij als Wijkplatform KLP een uitnodiging om mee te doen aan de landelijke Zwerfafval Opruimdag. Deze uitnodiging hebben we opgepakt. Onze wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park ogen weliswaar op het eerste gezicht best schoon maar als je even iets beter kijkt, kan het schoner. En ook aan onze jeugd willen we een boodschap meegeven. Een hele duidelijke boodschap: vervuiling in de openbare ruimtes om ons heen, op de straten, in de parken, in de beken en sloten … dat komt niet ‘uit de lucht’ vallen. Dat doen we zelf. En we zullen ook zelf in actie moeten komen om dit te veranderen.
‘Ook zelf’ dat betekent: ook wij, ook ik!
Een aantal telefoontjes verder had ik de eerste toezeggingen van vrijwilligers binnen en meerdere helpers die ook gingen bellen. De groep breidde zich snel uit, super. In februari heb ik ons Wijkplatform als groep en de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park als ons schoonmaakgebied opgegeven. Een gezamenlijke aftrap waarbij iedereen meteen zijn attributen zou krijgen en een gezellige bijeenkomst achteraf leek me leuk. Bewoners verbinden, met elkaar in contact brengen is immers ook een van onze doelen.

Achter de schermen zijn groepjes van minimaal 2 personen gevormd, zijn onze wijken in ‘beprikbare’ stukken geknipt en zijn verschillende afvalverzamelplaatsen aangewezen. Helaas, de tijd verstreek maar onze lockdown regels versoepelden niet. Geen gezellig samenzijn dus. Jammer. Alle informatie is per mail gegeven en de attributen zijn thuisbezorgd.

Met een flink aantal vrijwilligers zijn alle hoeken en uithoeken van onze wijken afgespeurd op rondzwervend afval. Alles is opgepakt en bijeengebracht. In totaal ca. 100 kg! Meer dan menige bewoner gedacht had 😊.
Vrijwilligers bedankt! Hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet.

Veel vrijwilligers hebben aangegeven vaker te willen helpen. Misschien is het project ‘Zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost’ voor hen – of wellicht ook voor u als lezer – interessant. Een project waarbij een team van wijkbewoners een aantal keren per jaar gezamenlijk aan de slag gaat. Niet volledig vrijwillig en niet volledig ‘om niet’. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief (reeds in het bezit van onze vrijwilligers).

Naschrift:
Sittard-Geleen heeft een opperprikker! Een al wat oudere man die zich in eerste instantie alleen maar ergerde aan het rondslingerende zwerfafval. Met die ergernis alleen veranderde er niets. Hij heeft de handen uit de mouwen gestoken en woont inmiddels in een wijk die hij zelf schoongemaakt heeft en schoon houdt. Hij geeft ook voorlichting op lagere scholen. Hij vertelt daar dat hij als oude man niet voor zijn eigen schonere omgeving komt praten, nee, hij komt daar speciaal voor hun omgeving! Hun toekomst. “Ik ben al oud” zegt hij. De kinderen in de klas kunnen dat alleen maar beamen, ze vinden hem eigenlijk stokoud. Hij vraagt de kinderen: “als jullie vandaag – zomaar achteloos – een blikje weg gooien – weten jullie dan hoelang dat blijft liggen? Enig idee, hoe oud jullie zijn als het er nòg ligt?” Na verschillende foutieve antwoorden, verklapt hij: “dan zijn jullie net zo oud als ik nu ben!” Verbazing alom. Het duurt even voor het kwartje valt. En hopelijk duurt het heel veel langer voordat uit de handen van deze kinderen – zomaar achteloos – een nieuw blikje op de grond valt. Klik hier voor de PDF zelfwerkzaamheid .