In de periode van 20 maart tot en met 28 maart 2023 wordt het riool in de Heerlenerweg en de Leyenbroekerweg schoon gemaakt en wordt gecontroleerd of het riool nog goed functioneert. Met deze bewonersbrief informeert de gemeente u over de werkzaamheden.

Wilt u erop letten dat u uw auto niet binnen ongeveer 10 meter van een inspectieput parkeert? Dat zijn de grote vierkante putten met ronde deksels (60 cm) in de straat. Men moet deze putten kunnen openen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.