Het Wijk Ontmoetingscentrum voor Ouderen (WOCO) in Sittard-Zuid gaat eind augustus 2023 dicht. Het WOCO bevindt zich aan de Vijverweg.

Het fungeert als ontmoetingsplek voor de ouderen in de Sittardse wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park. De huidige beheerders c.q. bestuursleden mevr. Lenie Ubachs en de heren Paul Groenemans en Jan Dorst zijn inmiddels langer dan 40 jaar in de weer geweest voor dit trefcentrum en zijn nu op een dermate hoge leeftijd dat stoppen zo langzaam maar zeker noodzakelijk is.

Tegelijk constateert de gemeente dat het gebouw sterk verouderd is en dat de huidige generatie ouderen weinig tot geen gebruik meer maakt van gelegenheden als deze.

Het staat vast dat dit gebouw gesloopt wordt en dat de vrijkomende ruimte gebruikt gaat worden om de speelplaats van de basisschool Leyenbroek uit te breiden. Met de koster van de parochiekerk in Leyenbroek is overeengekomen dat de weinige bezoekers die nog gebruik maken van het WOCO een ruimte kunnen benutten in de pastorie.