Binnenkort start de sloop van het oude wijkontmoetingscentrum voor ouderen aan de Vijverweg 62. De gemeente heeft omwonenden hierover per brief geïnformeerd.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het voormalige wijkontmoetingscentrum voor ouderen staat al een tijd leeg. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt het afgebroken. Er komt geen nieuwbouw voor in de plaats. De vrijkomende grond wordt gebruikt om de speelplaats van basisschool Leyenbroek uit te breiden.

 

De planning

Het gebouw ligt naast de speelplaats van basisschool Leyenbroek en buitenschoolse opvang De Rode Loper. In het gebouw is asbest aanwezig. Uit het oogpunt van veiligheid gebeurt de sloop daarom in de schoolvakantie. De werkzaamheden in het gebouw starten al eerder.

De planning is als volgt:

  • Week 23 (3 – 7 juni): Plaatsen hekwerken rondom de slooplocatie
  • Week 24 (10 – 14 juni): Start sloopwerkzaamheden in het gebouw
  • Week 28 (8 – 12 juli): Start verwijderen asbest
  • Week 30 (22 – 26 juli): Einde sloopwerkzaamheden

 

Wat merkt u hiervan?

Tijdens de werkzaamheden is er meer vrachtverkeer in de buurt dan u gewend bent. De sloopwerkzaamheden in week 30 kunnen korte tijd voor wat geluidsoverlast zorgen. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Bereikbaarheid basisschool en buitenschoolse opvang

De grote werkzaamheden gebeuren in de zomervakantie. De basisschool is dan gesloten. De buitenschoolse opvang is tijdens de werkzaamheden wel geopend. Deze is in de periode van 3 juni tot en met 26 juli bereikbaar via de Leyenbroekerweg. Toegang via de Vijverweg is in deze periode niet mogelijk.

 

Meer informatie

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen? Of ervaart u ernstige overlast? Neem dan contact op met de projectleider op de locatie, Rene Savelkoul van de firma Bo-Tek. Hij is bereikbaar via nummer 06 21516657. Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Stel deze dan gerust aan Leon Vaessen, portefeuillemanager team Vastgoed van de gemeente Sittard-Geleen. Bereikbaar via nummer 14 046.