Op deze pagina delen we informatie van de Stichting Buurt Kolleberg met u.
Wilt u meer weten over de Stichting Buurt Kolleberg, klik dan op de onderstaande knop.

Eerste prijs voor Buurt Kollenberg in de Grote Optocht 2024

Voor de 50ste keer heeft de Buurt Kollenberg deel genomen aan de Grote Optocht op carnavalszondag. Het thema was: ‘De wilj verkès höbbe bie os hun eige Marotte bal’. De weken voor de Optocht hebben diverse enthousiaste wagenbouwers flink de handen uit de mouwen gestoken. Ook dit jaar werd de groep aangevuld met enthousiaste nieuwelingen. Rond en op de prachtige wagen zorgde een feestelijk uitgedoste groep wilde zwijnen voor interactie met het publiek. Dit spektakel heeft geresulteerd in de ‘Eerste prijs Middenwagens’.

Hartelijk dank aan degenen die hebben meegewerkt aan de wagen en de aankleding van de groep. En niet te vergeten de gulle gevers aan de buurtcollecte.

december 2023

Het einde van een jaar is het moment om terug te blikken en plannen te maken voor komend jaar.

Buurtenquête november 2023

Dank aan allen die deze hebben ingevuld. De uitkomsten van deze enquête willen wij graag met jullie delen. Aan het eind van deze flyer treffen jullie opnieuw een QR code aan, waarmee jullie toegang krijgen tot de resultaten van de enquête. Uit de enquête blijkt  dat jullie het wél leuk vinden dat onze buurt meedoet aan de diverse carnavalsactiviteiten, maar dat animo om zelf een bijdrage te leveren gering is. Mede omdat het aantal wagenbouwers terugloopt en er nagenoeg geen verjonging plaatsvindt, hebben wij als buurtcomité  helaas moeten besluiten dat de wagen waaraan momenteel wordt gebouwd de laatste zal zijn.

Wagen

De wagen waaraan nu in de Optochhal wordt gebouwd is dus onze laatste. Wij willen echter  nog voor één keer laten zien waartoe onze buurt in staat is. Bij deze een oproep om ons zo veel mogelijk te helpen om er een schitterende wagen van te maken. Wil je meewerken aan de bouw van de wagen, nu het nog kan, neem dan contact op met Ine Evers (06 – 54 68 74 93), zodat je wordt toegevoegd aan de WAGEBOEW-APP voor informatie over de bouw.
Het motto voor onze wagen luidt:  ‘De wilj verkès höbbe bie ós hun eige Marotte bal’. Uiteraard gebaseerd op het voorkomen van wilde zwijnen op de Kolleberg.

Groep

Wij hopen op een grote deelname aan de groep om de wagen nog meer te laten schitteren. Wil je meelopen of mee knutselen neem dan contact op met Brigitte de Bruin   ( 06 – 51 30 59 49).

Motto Kinderoptocht

Het motto van de kinderoptocht luidt: ‘Asor’s naokommelinge zeen oetgebraoke… Mit de vastelaovend zeen veer neit te temme’. Op jacht naar de tweede wimpel! De inschrijving voor de kinderoptocht is helaas al gesloten. Er zijn 133 aanmeldingen afkomstig uit de buurten Kolleberg en Engelenkamp en de basisschool Leyenbroek.

Buurtcollecte zaterdag 13 januari

De jaarlijkse buurtcollecte wordt gehouden op zaterdag 13 januari tussen 10.30 en 12.30 uur. Zonder jouw financiële steun is deelname aan de Kinder- en  Groote Optoch helaas niet mogelijk. Jouw donatie kan ook worden overgemaakt op bankrekeningnummer Nl 71 INGB 0655 4562 60 ten name van Stichting Buurt Kolleberg, onder vermelding van naam en adres. Uiteraard komen wij dan niet meer bij jou aan de deur.

Nieuwjaarsborrel

Uit de enquête blijkt dat er belangstelling is voor een nieuwjaarsborrel. Deze zal plaatsvinden op zondag 14 januari tussen 15.00 en 18.00 uur in het klooster van Watersley. Er is voldoende parkeergelegenheid. De kosten voor deze borrel bedragen € 20,00 inclusief uitgebreid hapjes en drankjes. U kunt die middag ook deelnemen aan een rondleiding.
Aanmelden tot uiterlijk woensdag 10 januari door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0655 4562 60 onder vermelding van:  Nieuwjaarsborrel.
Voor de sportievelingen verzamelen we om 14.30 uur op de hoek van de Kapellerweg/Pothastlaan en zullen dan gezamenlijk naar Watersley lopen.

Buurtfeest zaterdag 22 juni

Er is ook belangstelling voor een jaarlijks buurtfeest. De voorkeur voor het houden van deze bijeenkomst gaat uit naar de maand juni. In de enquête is tevens aangegeven dat er minder belangstelling is voor de BBQ voorafgaand aan de avond. Het buurtfeest vindt dan ook plaats zonder BBQ. Ook is er geen bridgedrive meer.
Save the date: zaterdag 22 juni vanaf 20.00 uur bij de Vief Heringe.

Mochten er in de toekomst vanuit de buurt nieuwe initiatieven ontstaan waarbij een beroep wordt gedaan op het buurtcomité, dan zal dat op een positieve wijze worden verwelkomd.

Tot Slot

Het buurtcomité wenst jullie een gezond en voorspoedig 2024 en laten we het nabuurschap hoog in het vaandel houden.