Vergaderlocatie Wijkplatform KLP

Wij vergaderen iedere 2e maandag van de oneven maanden, aanvang 19:30 uur in het Dienstencentrum aan de Vijverweg.

Maatregelen i.v.m. Covid-19

Zolang fysieke bijeenkomsten i.v.m. Covid-19 niet mogelijk zijn, zullen de vergaderingen online plaatsvinden via Microsoft TEAMS.

Om aan een TEAMS bijeenkomst deel te kunnen nemen, heeft u een speciale link nodig. Deze link (die u ook door de installatie van de TEAMS App leidt) vindt u in de e-mail met agenda die verstuurd wordt aan eenieder die zich hiervoor opgegeven heeft. Wilt u ook onze agenda en notulen op uw e-mail adres ontvangen?

Meldt u dan aan via onderstaand formulier.