De basisschool Leyenbroek neemt deel aan het overleg met het ROVL omtrent het verkeerseducatiebeleid “verkeer actieve school”. ROVL staat voor Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. De gemeente heeft daarin de taak om zorg te dragen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Begin april heeft de gemeente de schoollocatie bezocht voor het inrichten van de schoolzone. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp dat vervolgens is besproken met de school. De opmerkingen van de school zijn daar waar mogelijk alsnog in het ontwerp meegenomen.
In de bijlage treft u het definitieve ontwerp aan. Het streven is om voor de start van het nieuwe schooljaar de schoolzone te hebben ingericht.