Recent zijn in het wegdek van de Kapellerweg en de Pothastlaan een flink aantal vierkante blokken zowel links als rechts in het wegdek ingesneden. Om wateroverlast in de toekomst te beperken zal in dit gebied het riool verzwaard worden. De insnijdingen behoren bij de voorbereidende werkzaamheden voor deze rioolverzwaring; er zijn grondmonsters genomen.