Wie voortaan precies wil weten hoe hoog het waterpeil is in de Limburgse beken, kan vanaf nu terecht op een speciale website van het Waterschap Limburg. Daar worden onder meer ‘live’ de waterstanden en de afvoersnelheid van het water getoond.

Door naar de website https://www.waterstandlimburg.nl te gaan kunt u inzoomen op de interactieve kaart en kijken naar alle waterstanden in de provincie.

“Het waterschap zegt dat ‘Waterbeeld Limburg’ de komende maanden nog verder wordt ontwikkeld. In de toekomst zullen ook nog interactieve kaarten worden bijgevoegd. Mensen die willen meedenken over de ontwikkeling van de website en app kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep die de Waterraad wordt genoemd. In die Waterraad kunnen mensen onder meer feedback geven.” (tekst 1Limburg, persbericht)

Het gehele persbericht kunt u hier lezen.