Werk in uitvoering: Stadspark en omgeving

Sittard Zuid Oost werkzaamheden park

Na de zomervakantie 2020 werd gestart met de werkzaamheden in en rondom het stadspark. Wat gaat men doen: Bij het project Corio Glana Highlight 2.0 wordt aan de Geleenbeek gewerkt tussen de Middenweg en Agricolastraat over een traject van 1,5 kilometer. Onderdeel van dit plan zijn ook de gedeeltelijke restauratie van het stadspark en de stenen sluis, hoogwater-bescherming bij de Ophovenermolen, het herstel van de roeivijver, de aanleg van 2 vispassages en de aanleg van een rioolwaterberging. De Geleenbeek wordt verbreed zodat de beek bij zware regenbuien meer water kan bergen en uitvoeren. In het natuurgebied worden in totaal 5 kilometer wandel- en fietspaden inclusief bruggen aangelegd. Ter hoogte van de Berkenlaan wordt een rioolbergbezinkingsbassin gerealiseerd van ca 1.500 m3. De reconstructie van de 2e fase van de Vijverweg en de renovatie van een gedeelte van het stadspark worden gelijktijdig met de werkzaamheden van Highlight 2.0 uitgevoerd. Langs de Vijverweg worden extra parkeerplaatsen aangelegd en in de Molenweg tussen de Geleenbeek en de Haagstraat wordt de bestaande riolering vervangen. Bij het Beekdal en de Leeuwerik wordt het hemelwater afgekoppeld van het riool d.m.v. een schoonwaterriool. De Geleenbeek ter hoogte van de Vief Heringe wordt deels omgelegd en zal het terras- en parkeergedeelte veranderen.

De werkzaamheden zullen ruim één jaar in beslag gaan nemen, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor de verkeerssituatie rondom het stadspark. Voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers zal op meerdere momenten de situatie gewijzigd worden hetgeen door borden en verkeersregelaars in goede banen geleid zal worden.

Om up to date geïnformeerd te blijven, kan men de BouwApp downloaden via Google Play of de App Store, klik op het project Corio Glana HL 2.0 fase 1. Deze App wordt frequent van informatie en foto’s voorzien van de werkzaamheden, de bijbehorende planning en verkeersmaatregelen. Bewoners in de betreffende straten worden tevens geïnformeerd via nieuwsbrieven.