Binnenkort wordt ook bij Watersley wijn verbouwd. De wijngaard wordt aangelegd op een tot voor kort verwilderd perceel langs de Watersley, tussen de Middenweg en het voormalig kloostercomplex, met bijzondere aandacht voor de natuurlijke omgeving en biodiversiteit. Het project wordt opgezet door de stichting “Leif en Leid” van Dolf Ruigt, initiatiefnemer van Wijndomein Watersley en beheerder en wijnmaker van wijngaard Fort Sanderbout.

De stichting “Leif en Leid” is in Overhoven al jaren actief met het dichter bij elkaar brengen van mensen om vereenzaming tegen te gaan. Vanuit die inmiddels opgebouwde expertise raakt de stichting steeds meer bij andere wijken van Sittard betrokken. Naast aandacht voor ouderen wil “Leif en Leid” zich met hetzelfde thema ook gaan inzetten voor jongeren (12-21 jaar). Voor hen start de stichting dit nieuwe project: het aanleggen en onderhouden van een wijngaard. De jongeren maken kennis met elkaar, werken aan hun sociale vaardigheden, leren omgaan met de natuur en zijn actief bezig in de buitenlucht. Passie voor wijnbouw en oog voor de natuur komen samen met de sociale drive van de stichting.

De opbrengsten uit de wijngaard zullen voor het grootste deel ten goede komen aan projecten ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugd in Sittard.

Het project heeft de volgende vier pijlers:

  1. Het betrekken van jongeren bij de natuur
  2. Herstel habitat levendbarende hagedis
  3. Het aanleggen van een ecologisch verantwoorde wijngaard
  4. Het promoten van Sittard

Voel je je aangesproken en wil je mee helpen, of ondersteunen in dit project, neem dan contact op met info@leifenleid.nl.

Financieel

De stichting krijgt subsidie van gemeente en/of provincie, maar voor dit mooie project “Jeugd in de Wijngaard” is meer geld nodig. Als U achter de doelstellingen staat kunt u de stichting ook zelf financieel ondersteunen. Hoe dit kan en voor meer informatie, zie https://www.leifenleid.nl/jeugd-in-de-wijngaard/.