Aan de Vijverweg steken relatief veel voetgangers over. Aangezien er ook vele senioren oversteken met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel zal aan beide zijden van het nieuwe zebrapad de trottoirband verlaagd worden. Deze oversteek valt tevens in een school/thuisroute. Om de voetgangersoversteekplaats te maken dient voorts een nabijgelegen parkeervak aangepast te worden.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht een zebrapad aan te leggen.

De volledige tekst van het verkeersbesluit leest u hier.